Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â'n Gwasanaethau Cwsmeriaid pan fydd angen gwybodaeth ychwanegol arnoch:

Llinell gymorth Dechnegol:
0800 222 9004 - Cymorth ar faterion yn ymwneud a gwefan GwerthwchiGymru - Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.
Llinell gymorth Busnes Cymru :
03000 6 03000 - I gael cymorth neu gyngor busnes - Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Fel arall, nodwch eich manylion, ac unrhyw neges, isod, ac yna cliciwch ar y botwm Anfon. Caiff eich neges ei hanfon i GwerthwchiGymru lle y bydd aelod o'n tîm yn ymdrin â hi.


* Gwybodaeth ofynnol.