Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â'n Gwasanaethau Cwsmeriaid pan fydd angen gwybodaeth ychwanegol arnoch:

Llinell gymorth Dechnegol:

0800 222 9004 - Cymorth ar faterion yn ymwneud a gwefan GwerthwchiGymru - Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.


Llinell gymorth Busnes Cymru:

03000 6 03000 - I gael cymorth neu gyngor busnes - Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.


Fel arall, nodwch eich manylion, ac unrhyw neges, isod, ac yna cliciwch ar y botwm Anfon. Caiff eich neges ei hanfon i GwerthwchiGymru lle y bydd aelod o'n tîm yn ymdrin â hi.

Gwybodaeth ofynnol


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.