Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Astudiaeth Achos - Mediascene Ltd

Mae Mediascene yn arbenigwyr ymdrin ag ymatebion a phost uniongyrchol wedi'u lleoli yng Nghwm Rhymni ac maent yn cyflogi dros 35 o bobl. Rydym wedi bod mewn busnes ers 1984.


Rydym yn darparu gwasanaethau prosesu data, personoli ac amgáu amlenni, drwy beiriannau ac â llaw.  Mae gennym hefyd ganolfan gyswllt ac is-adran archebu drwy'r post lle rydym yn derbyn archebion ac ymholiadau ac yn anfon, llenyddiaeth, samplau a chynnyrch.

Rydym yn meddu ar achrediadau ISO am ein prosesau diogelwch data, ansawdd ac amgylcheddol.

Rydym wedi cynnwys proffil ar GwerthwchiGymru am nifer o flynyddoedd ac rydym wedi ennill contractau gyda sawl cyngor yng Nghymru yn ogystal â chyda Llywodraeth Cymru.

Os ydych am gynnal busnes yng Nghymru, mae GwerthwchiGymru yn hanfodol.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.