Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Astudiaeth Achos - Ontrac Agency Ltd

Mae Ontrac, sydd wedi'i lleoli yn y Drenewydd, yn asiantaeth dylunio marchnata creadigol. Mae'r busnes, a sefydlwyd 20 mlynedd yn ôl, yn cynnig amrywiaeth o ddisgyblaethau marchnata yn cynnwys dylunio, gwaith celf, gwefannau, digwyddiadau ac arddangosfeydd.

Manylion

Jayne Wotton - Ontrac Agency Ltd:

“Mae Ontrac, sydd wedi'i lleoli yn y Drenewydd, yn asiantaeth dylunio marchnata creadigol. Mae'r busnes, a sefydlwyd 20 mlynedd yn ôl, yn cynnig amrywiaeth o ddisgyblaethau marchnata yn cynnwys dylunio, gwaith celf, gwefannau, digwyddiadau ac arddangosfeydd.

"Rydym yn sicr wedi bod yn defnyddio GwerthwchiGymru ers tua wyth mlynedd - dwi ddim yn siwr ers pryd y mae wedi bod yn weithredol...ac rydym yn edrych arni'n ddyddiol. Mae'n rhan o'n strategaeth fusnes newydd.

"Rydym wedi ennill busnes mewn dwy ffordd: cwmnïau'n cysylltu â ni'n uniongyrchol drwy GwerthwchiGymru a bod yn rhan o gontractau fframwaith a hysbysebwyd drwy GwerthwchiGymru. Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd un o'r fframweithiau yr oeddem yn rhan ohono yn gyfrifol am ein holl drosiant ar ddigwyddiadau.

"Mae nifer o gwmnïau sy'n ansicr ynglyn â defnyddio GwerthwchiGymru...yn bennaf am eu bod o'r farn bod tendro yn y sector cyhoeddus yn waith caled. Byddwn yn bendant yn annog unrhyw gwmni i ddefnyddio'r adnodd - nid yn unig am ei fod am ddim, ond hefyd am fod yr holl gyfleoedd tendro ar gael mewn un lle.

"Y cyngor y buaswn i'n ei roi i fusnes tebyg i'n busnes ni fyddai  darllenwch y briff, ac os byddwch yn penderfynu cynnig am y gwaith, gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd yr amser i fynd i'r afael â phob rhan o'r tendr. Hefyd, un o'r pethau rwyf wedi'i ddysgu o brofiad yw gwnewch yn siwr eich bod wedi ystyried y meini prawf sgorio - maent wedi'u cynnwys am reswm!"