Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Astudiaeth Achos - Jackson Fire and Security Ltd

Jackson Fire and Security Ltd wedi eu lleoli yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint ac wedi bod yn defnyddio Sell2wales ers ei sefydlu. Fel darparwr cyfanswm datrysiadau tân a diogelwch ar gyfer y sector preifat, y busnes bob amser wedi bod â diddordeb mewn chwilio am gyfleoedd yn y farchnad sector cyhoeddus ond yn hanesyddol rydym yn ei chael yn anodd dod o hyd i gyfleoedd cyn i Sell2wales dod yn ei flaen

Manylion

"Mae harddwch y system Sell2 yw bod pob bore byddwch yn cael e-bost yn cynnwys manylion o gontractau y gallwch dendro am neu'n ddefnyddiol o wybodaeth am gontractau a ddyfarnwyd ac i bwy. Yn ogystal, gallwch hefyd yn hawdd darganfod cysylltiadau defnyddiol o fewn Adrannau Caffael - ddelfrydol ar gyfer gwneud cyflwyniadau am eich busnes a'r gwasanaethau a
gynigir. Gall dim ond 10 neu 15 munud y dydd pori drwy'r cyfleoedd a ddarperir gan Sell2wales eich helpu i binbwyntio contractau i wneud cais am. Gall y cyfleoedd eu teilwra ddaearyddol - er mwyn i chi gael y diweddaraf ar lefel leol iawn trwy i Ewrop gyfan os yw'n well gennych.

"Fel adnodd rhad ac am ddim ei fod yn wasanaeth mawr ac yn rhywbeth a ddefnyddir bob dydd gan ein busnes. Yn 2012 rydym yn gweld cyfle gan y Brifysgol Caer a oedd wedi mynd i dendro am gontract cynnal a chadw diogelwch tân a dros bedair blynedd. Roedd hwn yn gontract lleol iawn i ni fod yn dim ond 20 munud i ffwrdd ar draws y ffin 'a heb Sell2wales mae'n annhebygol y byddwn hyd yn oed yn gwybod amdano - gan nad oedd y Brifysgol yn gyfarwydd â'n busnes ar y pryd. Rydym yn cysylltu â'r Brifysgol, llenwi y tendr, ac rydym wedi llwyddo i ennill y contract, gan guro oddi ar y cwmnïau cenedlaethol blaenllaw yn y broses. Mae'r contract wedi diogelu dwy, os nad tair swydd llawn amser yma yn ein cwmni ac mae wedi arwain at nifer o ymholiadau tebyg yn diolch i'r gwasanaeth da a gwerth yr ydym wedi darparu hyd yn hyn.

"Mae ein tip uchaf ar gyfer Sell2wales yw i gadw i edrych a chadw chwilio. Mae faint o wybodaeth ddefnyddiol iawn ar yno yn eang ac ar gyfer unrhyw fusnes yng Nghymru dylai fod yn rhan o'ch gwybodaeth am y farchnad busnes. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen ar-lein syml ac yna mae'r wefan yn cyfateb eich proffil gyda chyfleoedd ac yn eu hanfon i chi am ddim. Ni allai fod yn haws - ond os ydych yn gyson ac yn gwneud yr ymdrech i ddefnyddio'r safle, gallwch weld canlyniadau gwirioneddol. Mae'n yr e-bost cyntaf i mi ddarllen ar fy nesg bob bore ddi-ffael. Mae gwerth y gwasanaeth i fusnesau fel ein un ni yn amlwg i'w weld. "

Jamie Edwards - Rheolwr Contractau - Gwasanaeth Tân Jackson and Security Ltd - www.jacksonfire.co.uk