Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Astudiaeth Achos - P K Safety & Sell2Wales

Mae P K Safety yn fusnes sy'n ailwerthu cyfarpar diogelwch. Gall darparu amrywiaeth eang o nwyddau o gyfarpar amddiffyn personol i ddillad a nwyddau glanhau i Wisgoedd Corfforaethol.


Mae P K Safety yn fusnes sy'n ailwerthu cyfarpar diogelwch. Gall darparu amrywiaeth eang o nwyddau o gyfarpar amddiffyn personol i ddillad a nwyddau glanhau i Wisgoedd Corfforaethol.


Rydym wedi ein lleoli yn Abercynon ac rydym yn cyflogi 11 o weithwyr lleol. Sefydlwyd y cwmni yn 1983 yn ardal Caerdydd. Ers hynny rydym wedi meithrin gwybodaeth sylweddol am y marchnadoedd dillad a chyfarpar amddiffyn personol a dillad. Roedd cwmni P K Construction yn bodoli cyn hynny, cwmni a oedd yn ymdrin â gwasanaethau arolygu a gwasanaethau eraill yn ymwneud ag adeiladu.

Mae gennym sawl enghraifft o lwyddiant yn sgil GwerthwchiGymru! Mae mwyafrif y contractau rydym wedi'u hennill drwy GwerthwchiGymru yn gontractau Awdurdod Lleol neu'n gontractau ar gyfer busnes gyda Chyrff Llywodraethol.

Dyma enghreifftiau o rai o'r contractau rydym wedi'u hennill drwy GwerthwchiGymru: Partneriaeth Caffael Gogledd Cymru, Consortiwm Caffael Cymru a gwaith ar gyfer CADW. Defnyddiwyd gwefan GwerthwchiGymru er mwyndod o hyd i'r gwaith, ac i lunio a chyflwyno tendrau. Roedd y wefan yn gweithio'n dda o hyd ac mae'n hwylus i’w defnyddio.

Ein cyngor i bobl sy'n ystyried ei defnyddio yw i wneud defnydd da o'r adnodd ar gyfer Chwilio am Dendrau. Mae'n adnodd defnyddiol iawn i ddod o hyd i gontractau ar gyfer eich busnes.


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.