Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cofrestr Contractau Cyhoeddus

Mae'r holl gontractau sy'n perthyn i'ch sefydliad prynu wedi'u rhestru isod. Cliciwch ar deitl y contract priodol i weld manylion y contract.

Id contract, teitl, enw cyflenwr, enw'r prynwr, cod categori

Ffilteri

Defnyddir y categorïau commodify i ddosbarthu contractau mewn ffordd safonedig

pori Categorïau
Dim categorïau wedi'u dewis
0 Canlyniadau


There are no results matching search criteria.


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.