Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Neges ar y Porth

Amser segur GwerthwchiGymru

Amser segur GwerthwchiGymru – 30 Medi 2021

Nodwch na fydd GwerthwchiGymru ar gael ar 30 Medi 2021 rhwng 17:30 - 20:00. Byddwn yn defnyddio'r amser hwn i gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y seilwaith y tu ôl i'r gwasanaeth ac yn ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Unrhyw gwestiynau?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cysylltwch â'n desg gymorth

cymorth GwerthwchiGymru
ffôn: 0800 222 9004
help@GwerthwchiGymru.llyw.Cymru

Diweddarwyd: 22/09/21