Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA84271
Enw
James Industrial Limited
Cyfeiriad
Trigg House, Warren Drive, Prestatyn, LL19 7HT, GB
Ffôn
+44 1942841187
Ffacs
Cod NUTS
UK
Ebost
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

15 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Warren Drive Prestatyn 21 Mehefin 2024 13 Mehefin 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Section 278 Works Warren Drive, Prestatyn 22 Ebrill 2024 26 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Warren Drive Prestatyn 28 Chwefror 2024 25 Ionawr 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Warren Drive Prestatyn 02 Chwefror 2024 23 Ionawr 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Party Wall - Warren Drive Prestatyn 20 Hydref 2023 03 Hydref 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Renew Slab - Warren Drive Prestatyn 27 Hydref 2023 03 Hydref 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Welfare Scope - Prestatyn 20 Hydref 2023 03 Hydref 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Bird netting and Man-safe - Warren Drive Prestatyn 23 Hydref 2023 03 Hydref 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Civils and 278 works - Warren Drive, Prestatyn 09 Hydref 2023 03 Hydref 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Concrete Structure - Remedial Repairs 19 Hydref 2023 18 Medi 2023

CY 1 CY 2

Hysbysiadau dyfarnu contractau

0 Canlyniadau

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 4 15
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 0 0
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 0 0
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 0 0

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.