Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Bute Park Secret Garden Cafe Management Agreement
OCID: ocds-kuma6s-131238
ID yr Awdurdod: AA0422
Cyhoeddwyd gan: Cardiff Council
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Following expiry of the previous lease, Cardiff Council wish to offer to market a new type of management agreement for the Secret Garden Café, Bute Park. Cardiff Council will be inviting bids from prospective operators over the summer.
CPV: 55520000, 55520000, 55523000, 55500000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff Council

County Hall, Atlantic Wharf

Cardiff

CF10 4UW

UK

Ffôn: +44 2920873732

E-bost: Jordan.Evans2@Cardiff.gov.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.cardiff.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0422

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Bute Park Secret Garden Cafe Management Agreement

II.1.2) Prif god CPV

55520000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Following expiry of the previous lease, Cardiff Council wish to offer to market a new type of management agreement for the Secret Garden Café, Bute Park. Cardiff Council will be inviting bids from prospective operators over the summer.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 125 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

55520000

55523000

55500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Bute Park, Cardiff City Centre

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Following expiry of the previous lease, Cardiff Council wish to offer to market a new type of management agreement for the Secret Garden Cafe, Bute Park. Cardiff Council will be inviting bids from prospective operators over the summer. Bute Park is a grade 1 listed heritage park and nationally significant arboretum situated close to the city centre of Cardiff. It is a visitor attraction within the city and benefits from over 2.6m visits per annum. The visitor profile includes regular locals, university students, as well as tourists. The park further benefits from a popular year-round event programme and regular plant sales from the adjacent Bute Park nursery plant shop.

The aim is to secure an operator that will provide the best overall service for park visitors. Potential benefits to park visitors as well as to users of the adjacent Bute Park Visitor Centre will be considered. The Council’s own corporate objectives will also be considered.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The legal agreement would comprise a management agreement with an associated lease.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

05/06/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To make an informal expression of interest please register your interest on this notice confirming your desire to attend an open evening. Further details for the open evening will be provided once a date has been confirmed.

This opportunity will be advertised on the Proactis procurement portal. To be able to bid you must register on the portal via the following link

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Further guidance to Proactis has been attached to this notice.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=131238.

(WA Ref:131238)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Jordan.Evans2@Cardiff.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55500000Canteen and catering servicesHotel, restaurant and retail trade services
55520000Catering servicesCanteen and catering services
55523000Catering services for other enterprises or other institutionsCatering services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
04/05/23SGC Prior Information Notice FINAL ENGSecret Garden Cafe Prior Information Notice (ENG)596.37 KB18
04/05/23SGC Prior Information Notice FINAL CYMSecret Garden Cafe Prior Information Notice (CYM)588.37 KB10
04/05/23Instructions for Suppliers (1)Proactis Guidance3.77 MB21

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru