Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)

Bute Park Secret Garden Cafe Management Agreement

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 04 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 04 Mai 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-131238
Cyhoeddwyd gan:
Cardiff Council
ID Awudurdod:
AA0422
Dyddiad cyhoeddi:
04 Mai 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Following expiry of the previous lease, Cardiff Council wish to offer to market a new type of management agreement for the Secret Garden Café, Bute Park. Cardiff Council will be inviting bids from prospective operators over the summer. CPV: 55520000, 55520000, 55523000, 55500000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff Council

County Hall, Atlantic Wharf

Cardiff

CF10 4UW

UK

Ffôn: +44 2920873732

E-bost: Jordan.Evans2@Cardiff.gov.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.cardiff.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0422

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Bute Park Secret Garden Cafe Management Agreement

II.1.2) Prif god CPV

55520000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Following expiry of the previous lease, Cardiff Council wish to offer to market a new type of management agreement for the Secret Garden Café, Bute Park. Cardiff Council will be inviting bids from prospective operators over the summer.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 125 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

55520000

55523000

55500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Bute Park, Cardiff City Centre

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Following expiry of the previous lease, Cardiff Council wish to offer to market a new type of management agreement for the Secret Garden Cafe, Bute Park. Cardiff Council will be inviting bids from prospective operators over the summer. Bute Park is a grade 1 listed heritage park and nationally significant arboretum situated close to the city centre of Cardiff. It is a visitor attraction within the city and benefits from over 2.6m visits per annum. The visitor profile includes regular locals, university students, as well as tourists. The park further benefits from a popular year-round event programme and regular plant sales from the adjacent Bute Park nursery plant shop.

The aim is to secure an operator that will provide the best overall service for park visitors. Potential benefits to park visitors as well as to users of the adjacent Bute Park Visitor Centre will be considered. The Council’s own corporate objectives will also be considered.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The legal agreement would comprise a management agreement with an associated lease.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

05/06/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To make an informal expression of interest please register your interest on this notice confirming your desire to attend an open evening. Further details for the open evening will be provided once a date has been confirmed.

This opportunity will be advertised on the Proactis procurement portal. To be able to bid you must register on the portal via the following link

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Further guidance to Proactis has been attached to this notice.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=131238.

(WA Ref:131238)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
55520000 Gwasanaethau arlwyo Gwasanaethau ffreutur ac arlwyo
55523000 Gwasanaethau arlwyo ar gyfer mentrau neu sefydliadau eraill Gwasanaethau arlwyo
55500000 Gwasanaethau ffreutur ac arlwyo Gwasanaethau masnach gwestai, bwytai a manwerthu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Jordan.Evans2@Cardiff.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf596.37 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf588.37 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx3.77 MB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.