Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymorth ac adnoddau

Gweler isod y wybodaeth ddefnyddiol sy'n ymwneud â GwerthwchiGymru a chaffael y sector cyhoeddus yn gyffredinol

Cymorth ac adnoddau i Gyflenwyr

Adnoddau i gyflenwyr i helpu gyda'r broses dendro, yn ogystal â chael y gorau o wefan GwerthwchiGymru.

Cymorth ac adnoddau i Brynwyr

Adnoddau caffael i Brynwyr i helpu i roi gwybodaeth bwysig i chi am bolisïau, Rheoliadau a chaffael yn y sector cyhoeddus.

Cymorth a chefnogaeth ar y wefan

Eitemau cymorth a gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio gwefan GwerthwchiGymru.

Adnoddau Tudalen Prosiect

Help a chefnogaeth eitemau sy'n ymwneud â defnyddio tudalennau Prosiect GwerthwchiGymru.

Diwygio Caffael

Gwybodaeth i awdurdodau cyhoeddus, busnesau a sefydliadau eraill am y diwygio caffael posibl yng Nghymru.


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.