Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Cymorth ac Adnoddau

Gweler isod y wybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud â GwerthwchiGymru a chaffael y sector cyhoeddus yn gyffredinol.

Cymorth ac adnoddau i Gyflenwyr

Adnoddau i gyflenwyr i helpu gyda'r broses dendro, yn ogystal â chael y gorau o wefan GwerthwchiGymru.

Cymorth ac adnoddau i Brynwyr

Adnoddau caffael i Brynwyr i helpu i roi gwybodaeth bwysig i chi am bolisïau, Rheoliadau a chaffael yn y sector cyhoeddus.

Cymorth a chefnogaeth ar y wefan

Eitemau cymorth a gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio gwefan GwerthwchiGymru.

Ymadael â'r UE: rheolau newydd ar gyfer 2021

Gwybodaeth i awdurdodau cyhoeddus, busnesau a sefydliadau eraill am y canlyniad ar gyfer polisi caffael cyhoeddus o 1 Ionawr 2021.

Diwygio Caffael

Gwybodaeth i awdurdodau cyhoeddus, busnesau a sefydliadau eraill am y diwygio caffael posibl yng Nghymru.

Adnoddau Tudalen y Prosiect

Help a chefnogaeth eitemau sy'n ymwneud â defnyddio tudalennau Prosiect GwerthwchiGymru.