Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Covid-19: cymorth i fusnesau

Newyddion Caffael

Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru.

Y Newyddion Diweddaraf

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws.

Covid-19: cymorth i fusnesau

Wrth ymateb i’r achosion o Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi amrywiaeth o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr ledled Cymru.

Cyhoeddi nodyn polisi caffael coronafeirws (COVID-19)

Mae Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU yn llunio cyfres o Nodiadau Polisi Caffael (PPNs) sy'n nodi gwybodaeth a chanllawiau cysylltiedig ar y rheoliadau caffael cyhoeddus ac yn ymateb i'r achosion.

Cymorth Ariannol a Grantiau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth £1.4bn ar gyfer pob busnes a restrir ar y gofrestr ardrethi busnes, sy'n cynnwys Rhyddhad Ardrethi Busnes a Grantiau Busnes.