Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Pentre Awel: Cyfleoedd is-osod

Mae nifer o gyfleoedd i fusnesau a chyflenwyr lleol weithio ar y datblygiad Barth 1. Mae dros 20 o becynnau gwaith lle gall isgontractwyr penodedig geisio ategu eu gweithlu a/neu eu cadwyn gyflenwi yn lleol:

 • Mecanyddol a Thrydanol
 • Gwaith brics
 • Toeau
 • Ffenestri a Llenfuriau
 • Nenfydau a Rhaniadau
 • Diogelu Rhag Tân
 • Ffyn lefelu
 • Waliau mewnol a nenfydau
 • Pentyrru Profi
 • Gwaith coed
 • Balwstrad
 • Lloriau Mynediad Uwch
 • Ciwbiclau
 • Lloriau GRP
 • Teils Ceramig
 • Cladin Pren
 • Gorffeniadau lloriau (cragen a finyl)
 • Lloriau Sbring
 • Rhaniadau Gwydr
 • Peintio ac Addurno
 • Dodrefn a Ffitiadau
 • Chwaraeon arbenigwr
 • Seddi Pwll
 • Tirlunio Called
 • Tirlunio Meddal

 

Os hoffech fynegi diddordeb mewn cwrdd ag unrhyw isgontractwr i drafod y cyfle, cysylltwch â Chyfarwyddwr Prosiect Bouygues, peter.sharpe@bouygues-uk.com.

Yn ôl i'r cynnwys