Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Llywodraeth Cymru Gwaredu Tir Tai

  • 62.34 erw (25.23 hectar).

  • Cyflwyno cais cynllunio ar gyfer hyd at 576 o gartrefi, ysgol gynradd, cyfleusterau cymunedol a man agored cyhoeddus y disgwylir iddo gael ei benderfynu yn y pwyllgor cynllunio yn fuan.

  • Y dyhead yw creu datblygiad cynaliadwy, effeithlon o ran ynni, carbon isel ac o ansawdd uchel.

  • Bydd pob cartref yn cael ei gynllunio i safonau WDQR gyda 50% o ddarpariaeth tai fforddiadwy.

  • Ar gael yn gyffredinol neu fel lotiau Mae'r broses yn cael ei rheoli drwy broses dendro i benodi partner(iaid) datblygu.

Lawrlwytho ffeiliau: Gweler y llyfryn – Cymraeg