Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Polisi'r Gymraeg

 

Mae porth GwerthwchiGymru yn cynnwys gwybodaeth am weithgaredd caffael gan y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys cyhoeddi Hysbysiadau uwch ac yn is na’r trothwy. Mae hefyd yn ffynhonnell wybodaeth i gefnogi busnesau i ddefnyddio'r safle a chyfeirio at fathau eraill o gymorth busnes sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a'i bartneriaid.

Yn unol â Safonau'r Gymraeg a ddaeth i rym 1 Ebrill 2016, mae'r holl gynnwys rydym yn uniongyrchol gyfrifol amdano yn cael ei gyhoeddi'n ddwyieithog. Cyfrifoldeb yr Awdurdod Contractio sydd wedi cyhoeddi'r Hysbysiad yw’r cynnwys o fewn Hysbysiadau cyhoeddedig. Cyfrifoldeb y safleoedd allanol rydym yn cysylltu â nhw yw i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg.

Materion gydag swyddogaeth toglo porth

Nid yw porth GwerthwchiGymru gyda’r gallu toglo 'tebyg i debyg’. Datblygwyd y porth cyn i Safonau'r Iaith Gymraeg ddod i rym ac mae ganddo gyfyngiadau technegol sy'n gwneud galluogi hyn yn anodd.

Rydym wedi asesu'r gost o gywiro’r mater ac yn credu y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur nes bod cod y porth yn cael ei ailddatblygu’n sylweddol. Byddwn yn gwneud asesiad arall ar hyn yn 2023.