Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Cymorth ac adnoddau i Gyflenwyr

Cymorth Cadwyn Gyflenwi

Ar y dudalen hon, byddwn yn esbonio sut y gall cwmnïau yng Nghymru ddarganfod a gwneud cais am y gwaith hwn drwy GwerthwchiGymru, y porth ar-lein, y ffynhonnell wybodaeth a’r llwyfan caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyflawni Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD)

Mae tîm Cyflawni Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD) (y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol gynt) ochr yn ochr â Llywodraeth Leol bellach yn arwain ar fframweithiau a oedd gynt yn rhan o gylch gwaith y GCC. Mae Cyflawni Masnachol Llywodraeth Cymru yn dal i weithredu ar sail categori.

Dolenni allanol

Cysylltiadau allanol o ddiddordeb sy'n cynnig cefnogaeth, arweiniad, a chyngor ar dyfu eich busnes yn llwyddiannus.

Astudiaethau achos

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn dangos cwmnïau amrywiol fel eich un chi sydd wedi defnyddio'r safle i ddod o hyd i gyfleoedd busnes a'u troi'n werthiannau llwyddiannus.

Canllawiau i ddefnyddwyr

Canllawiau i ddefnyddwyr y wefan gan roi trosolwg o'r swyddogaeth a'r prosesau penodol a ddefnyddir ar borth GwerthwchiGymru, mae'r canllawiau hyn yn cynnwys dyfynbris cyflym, blwch post, cofrestru a mwy.

Adnoddau defnyddiol

Adnoddau i gyflenwyr i helpu gyda'r broses dendro, yn ogystal â chael y gorau o wefan GwerthwchiGymru.

Adnoddau caffael

Adnoddau caffael i gyflenwyr i helpu i roi gwybodaeth bwysig i chi am bolisïau, Rheoliadau a chaffael yn y sector cyhoeddus.

Canllawiau fideo

Maes canllawiau fideo i gyflenwyr lle byddwch yn dod o hyd i gymysgedd o ganllawiau fideo, llyfrau brasluniau a graffeg gwybodaeth sy'n egluro manteision a swyddogaethau GwerthwchiGymru.