Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymorth a chefnogaeth ar y wefan

Eitemau cymorth a gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio gwefan GwerthwchiGymru.

Cynnwys

Polisïau a gweithdrefnau GwerthwchiGymru

Polisïau a gweithdrefnau o ran defnyddio gwefan GwerthwchiGymru a gwybodaeth am sut rydym yn casglu ac yn defnyddio eich data.
Datganiad Hygyrchedd
Mae'r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ein hygyrchedd.
Rhybuddion Preifatrwydd - Cofrestru & Ymholiadau
Mae'r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ein hysbysiadau preifatrwydd.
Telerau ac Amodau
Mae'r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ein telerau ac amodau.
Polisi Iaith Gymraeg
Mae'r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ein polisi iaith Gymraeg.

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth a swyddogaethau ychwanegol.
Sut i ddefnyddio GwerthwchiGymru
Mae gwefan GwerthwchiGymru.llyw.cymru a reolir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu amgylchedd di-dâl a diogel ar gyfer hysbysebu cyfleoedd contract a thendro.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.