Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Cymorth ac adnoddau i Brynwyr

Canllawiau i ddefnyddwyr

Canllawiau i ddefnyddwyr y wefan gan roi trosolwg o'r swyddogaeth a'r prosesau penodol a ddefnyddir ar borth GwerthwchiGymru, mae'r canllawiau hyn yn cynnwys dyfynbris cyflym, blwch post, cofrestru a mwy.

Adnoddau caffael

Adnoddau caffael i Brynwyr i helpu i roi gwybodaeth bwysig i chi am bolisïau, Rheoliadau a chaffael yn y sector cyhoeddus.

Adnoddau defnyddiol

Adnoddau i Brynwyr i helpu gyda'r broses dendro, yn ogystal â chael y gorau o wefan GwerthwchiGymru.

Canllawiau fideo

Maes canllawiau fideo i Brynwyr lle byddwch yn dod o hyd i gymysgedd o ganllawiau fideo, llyfrau brasluniau a graffeg gwybodaeth sy'n egluro manteision a swyddogaethau GwerthwchiGymru.