Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Cymorth a chefnogaeth ar y wefan

Polisïau a gweithdrefnau GwerthwchiGymru

Polisïau a gweithdrefnau o ran defnyddio gwefan GwerthwchiGymru a gwybodaeth am sut rydym yn casglu ac yn defnyddio eich data.

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth a swyddogaethau ychwanegol.

Canllaw defnyddiwr cofrestru

Hysbysiadau defnyddwyr cofrestru Sign On Cymru

Data Tryloywder Contractio Agored

Data Tryloywder Contractio Agored

Canllawiau i ddefnyddwyr

Canllawiau i ddefnyddwyr y wefan gan roi trosolwg o'r swyddogaeth a'r prosesau penodol a ddefnyddir ar borth GwerthwchiGymru, mae'r canllawiau hyn yn cynnwys dyfynbris cyflym, blwch post, cofrestru a mwy.