Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Digwyddiad Cwrdd a'r Prynwr Kier - Prosiect Ysgol Uwchradd Fitzalan

 

Bydd Kier yn cynnal rhith-achlysur Cwrdd â’r Prynwr* dydd Gwener, 16 Ebrill 2021 i drafod cyfleoedd ar brosiect Ysgol Uwchradd Fitzalan. I weld rhestr gynhwysfawr o’r pecynnau, y manylion bwcio a gwybodaeth bellach am y rhith-achlysur Cwrdd â’r Prynwr, ewch i:

 Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys:

  • Dwy adeilad cysylltiedig newydd hollol fodern i ddarparu ysgol 10 dosbarth mynediad (i ddisgyblion 11-18 oed) - ag amrywiaeth o ystafelloedd dosbarth a mannau dysgu

  • Lle i 28 o fyfyrwyr Chweched Dosbarth ychwanegol - gan gynyddu nifer y lleoedd i fyfyrwyr ôl-16 oed i 350

  • Cyfleusterau dysgu newydd a fydd yn darparu amgylchedd dysgu rhagorol ar gyfer y disgyblion er mwyn cynorthwyo darpariaeth addysg o safon uchel

  • Cyfleusterau chwaraeon o safon uchel gyda chaeau 3G, ardaloedd chwaraeon aml-ddefnydd a chaeau glaswellt ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon, gan gynnwys pêl-droed, rygbi, hoci a phêl-rwyd

  • Llwybr cerdded a seiclo o Broad Street i Lawrenny Avenue

  • Lle i gadw 104 o feiciau

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/digwyddiad-cwrdd-ar-prynwr-kier-prosiect-ysgol-uwchradd-fitzalan--2/  

*Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, cynhelir apwyntiadau fesul un gyda Kier ar lein.