Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Diweddariad Gwasanaeth Canfod Tendr (FTS): Cyhoeddi hysbysiadau a ariennir gan yr UE ar GwerthwchiGy

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Gorffennaf 2021
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

Mae llywodraeth y DU wedi datblygu system e-hysbysu newydd o'r enw Gwasaneth Canfod Tendr (FTS) i gymryd lle Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) a Thendrau Electronig Dyddiol (TED).

Fodd bynnag, mae angen hysbysebu unrhyw gontract/fframwaith newydd ar gyfer rhaglenni neu fframweithiau a ariennir gan yr UE lle bydd unrhyw alwad ddilynol yn amodol ar ddyrannu arian yr UE o hyd ar OJEU/TED. I wneud hyn, bydd angen i chi dicio'r blwch 'a ariennir gan yr UE' (Cwestiwn II.2.13) wrth lenwi'r ffurflen creu hysbysiad contract ar GwerthwchiGymru. Bydd ticio'r blwch hwn yn rhoi gwybod yn awtomatig i GwerthwchiGymru bod angen cyhoeddi'r manylion ar OJEU/TED.

Sylwer y bydd hysbysiadau a ariennir gan yr UE yn cael eu cyhoeddi ar TED a GwerthwchiGymru yn unig, ac na fyddant yn cael eu cyhoeddi ar FTS.

Gellir cyfeirio pob ymholiad at:

  • PolisiMasnachol@llyw.cymru
  • Ymholiadau technegol GwerthwchiGymru – cysylltwch â llinell gymorth cymorth technegol GwerthwchiGymru ar 0800 222 9004.

Cyhoeddwyd gyntaf
21 Gorffennaf 2021
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024
Diweddariad Gwasanaeth Canfod Tendr (FTS): Cyhoeddi hysbysiadau a ariennir gan yr UE ar GwerthwchiGy

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.