Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Achlysur Cwrdd â'r Prynwr Rhithiol trwy Microsoft Teams Kier Construction - Y Matrics Arloesedd

 

25 Mai 2022, 14:30 - 17:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Achlysur Cwrdd â'r Prynwr Rhithiol trwy Microsoft Teams

Disgrifiad o'r Prosiect:

Adeilad Deallus fydd y Matrics Arloesedd. Bydd yn defnyddio'r datblygiadau diweddaraf o ran 5G, Y Rhyngrwyd Pethau ac Ai i ddarparu amgylchedd gwaith sy'n fwy seiliedig ar ddata, ac sy’n effeithlon, yn ddiogel, yn gost-effeithiol ac yn gynhyrchiol yn y pen draw. Bydd yr adeilad yn hawdd ei gyflunio, sy'n golygu bod modd ei drawsnewid i ymateb i'r newid yn y galw, gydag ystafelloedd hyblyg a gofod dros dro i ddarparu ar gyfer ffyrdd newydd o weithio. Nod y prosiect yw defnyddio arferion gorau wrth ddylunio'r Matrics Arloesedd, gan fabwysiadu egwyddorion ynni isel a defnyddio deunyddiau naturiol er mwyn iddo fod yn niwtral o ran carbon dros ei oes.

Gwerth: £8.5m

Pecynnau:

 • Gwaith Paratoi'r Tir (gan gynnwys Palmantu)
 • Gwaith Dur
 • Lloriau Cyfansawdd
 • Grisiau Parod
 • To a Chladin
 • Canllawiau a Rampiau
 • Ffenestri, Llenfuriau a Drysau Allanol
 • Drysau Dur Allanol
 • Waliau Mewnol, Canolfuriau a Nenfydau
 • Drysau Mewnol
 • Llawr Mynediad Uwch
 • Sgrîd
 • Addurno
 • Teils Serameg
 • Gorffeniad y Lloriau
 • Cuddyglau ac IPS
 • Gosodiadau Mecanyddol a Pheirianyddol
 • Gosodiadau'r Lifft
 • Tirweddu Meddal a Phlannu

Archebwch nawr: Achlysur Cwrdd â'r Prynwr Rhithiol trwy Microsoft Teams Kier Construction - Y Matrics Arloesedd