Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

​Darpariaeth ar gyfer recriwtio ymgyrchoedd i aelodau panel yr CNB

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Ionawr 2023
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

 

Darpariaeth ar gyfer recriwtio ymgyrchoedd i aelodau panel yr CNB

 

CYNGOR NYRSIO A BYDWREIGIAETH

Cyfeirnod Hysbysiad Contractau'r DU: CF-0002400D8d000000JPYZEA4

 

Gwelwch y contract yma

 

Mae'r CNB yn bwriadu trwy'r broses gaffael hon i gael gontract gyda phartner recriwtio i ddatblygu a gweithredu proses ddethol ac apwyntiadau i recriwtio hyd at 70 o Aelodau'r Panel i'w benodi i wasanaethu ar ein Pwyllgorau Ymarfer a hyd at 20 o Aseswyr Cyfreithiol i'w benodi a'u cynnwys yn rhestr yr CNB o Aseswyr Cyfreithiol cymeradwy. Bydd y partner recriwtio hwn yn datblygu strategaeth atyniad arloesol a phroses dethol a phenodi cynhwysol er mwyn caniatáu i'r CNB gynyddu amrywiaeth yn ei Aelodau'r Panel a'i Aseswyr Cyfreithiol, y ddau grŵp i'w penodi erbyn mis Medi 2023

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn, edrychwch ar yr hysbysiad Contract uchod ac ewch i borth e-Cyrchu Atamis yn https://CNBprocurementportal.force.com/s/Welcome

Sylwch ar enw'r prosiect canlynol a'r rhif cyfeirnod a ddyrannwyd i'r broses gaffael hon o fewn y Porth e-Cyrchu.

 

Enw'r Prosiect: Darpariaeth ar gyfer recriwtio ymgyrchoedd i aelodau panel yr CNB

 Cyfeirnod y Prosiect: C1129

 

Bydd y cais am ddogfennau Dyfynnu ar gael trwy ein porth tendro Atamis ac mae angen ei gwblhau a'i ddychwelyd drwy'r porth erbyn: 12:00 Canol dydd 1af Chwefror 2023

 

I gael cyfle i gymryd rhan yn yr ymarfer caffael hwn, cofrestrwch gyda'n porth tendro am ddim yn https://CNBprocurementportal.force.com/s/Welcome  Bydd angen i chi lenwi ffurflen fer i gofrestru, gan ddarparu manylion y cwmni, categorïau y gallwch ddarparu gwasanaethau ar eu cyfer, a manylion y defnyddiwr gan gynnwys cyfeiriad e-bost a fydd yn cael ei ddefnyddio fel eich manylion mewngofnodi.

 

 
 

Cyhoeddwyd gyntaf
10 Ionawr 2023
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024
​Darpariaeth ar gyfer recriwtio ymgyrchoedd i aelodau panel yr CNB

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.