Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymhorthfeydd Caffael a Busnes Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd gyntaf:
07 Mehefin 2023
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024

Ydych chi am gyflenwi eich nwyddau, gwaith a gwasanaethau i Gyngor Sir Caerfyrddin?

 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymgysylltu'n rhagweithiol â busnesau bach a chanolig lleol, sefydliadau'r trydydd sector a grwpiau lleiafrifol wrth gyflawni'r fenter ymgysylltu â chyflenwyr hon.

 Mae'r Cyngor yn awyddus i weld busnesau bach a chanolig yn cystadlu am y cyfle i gyflenwi nwyddau, gwaith a gwasanaethau i'r ddau awdurdod.

 Bydd Swyddogion Caffael a Datblygu Economaidd ar gael i gynnig gwybodaeth a chymorth ar gyfleoedd masnachu presennol ac yn y dyfodol, cymorth busnes a chyllid grant.

 Bydd Cymhorthfa Caffael a Busnes yn cael ei chynnal yn:

  • Canolfan Menter Y Goleudy, Dafen, Llanelli – Mehefin 20fed 2023
  • Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin – Gorffennaf 18eg 2023

 Archebwyd apwyntiad drwy chysylltu ar ebost i:  kbaker@sirgar.llyw.cymru

 Bydd mwy o ddyddiadau I ddilyn rhwng Medi 2023 a Mawrth 2024 ac yn cynnwys lleoliadau yn 3 prif dref, Porth Tywyn a’r 10 dref gwledig yn Sir Caerfyrddin.

 Byddwn hefyd yn cynnal meddygfeydd rhithiol yn ol yr angen. 


Cyhoeddwyd gyntaf
07 Mehefin 2023
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024
Cymhorthfeydd Caffael a Busnes Sir Gaerfyrddin

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.