Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cymhorthfeydd Caffael a Busnes Sir Gaerfyrddin

Ydych chi am gyflenwi eich nwyddau, gwaith a gwasanaethau i Gyngor Sir Caerfyrddin?

 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymgysylltu'n rhagweithiol â busnesau bach a chanolig lleol, sefydliadau'r trydydd sector a grwpiau lleiafrifol wrth gyflawni'r fenter ymgysylltu â chyflenwyr hon.

 Mae'r Cyngor yn awyddus i weld busnesau bach a chanolig yn cystadlu am y cyfle i gyflenwi nwyddau, gwaith a gwasanaethau i'r ddau awdurdod.

 Bydd Swyddogion Caffael a Datblygu Economaidd ar gael i gynnig gwybodaeth a chymorth ar gyfleoedd masnachu presennol ac yn y dyfodol, cymorth busnes a chyllid grant.

 Bydd Cymhorthfa Caffael a Busnes yn cael ei chynnal yn:

  • Canolfan Menter Y Goleudy, Dafen, Llanelli – Mehefin 20fed 2023
  • Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin – Gorffennaf 18eg 2023

 Archebwyd apwyntiad drwy chysylltu ar ebost i:  kbaker@sirgar.llyw.cymru

 Bydd mwy o ddyddiadau I ddilyn rhwng Medi 2023 a Mawrth 2024 ac yn cynnwys lleoliadau yn 3 prif dref, Porth Tywyn a’r 10 dref gwledig yn Sir Caerfyrddin.

 Byddwn hefyd yn cynnal meddygfeydd rhithiol yn ol yr angen.