Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0264
Enw
Wrexham County Borough Council
Cyfeiriad
Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street, Wrexham, LL11 1AR, GB
Ffôn
+44 1978292807
Ffacs
Cod NUTS
UKL23
Ebost
procurement@wrexham.gov.uk
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
Cyfeiriad
Ffôn
+44 1978292807
Ffacs
Ebost

Disgrifiad


            

Pwrcasu


            

Gwybodaeth arall


            

Hysbysiadau contract cyfredol

12 Canlyniadau

CY 1 CY 2

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

655 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Landscape Maintenance Works 13 Mehefin 2024 23 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Supply of Ground Distribution Units 07 Mehefin 2024 17 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Road Restraint Systems (Vehicle and Pedestrian) Term Service Contract 14 Mehefin 2024 17 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Provision of a Pest Control Service 19 Mehefin 2024 16 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Supply & Install of Automatic Bollards 28 Mai 2024 13 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Provision of Community Agent - Gresford Ward, Wrexham 10 Mehefin 2024 09 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Supply of Digital Sensors 06 Mehefin 2024 09 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Supply of Trees for Wrexham City Centre Improvement Works 21 Mai 2024 08 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Appointment of a Principal Designer for the Refurbishment of the Old Library 06 Mehefin 2024 07 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS  Financial Management System 13 Mehefin 2024 03 Mai 2024
 • ...

CY 1 CY 66

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 58
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 30
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 25 406
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 23 246
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 14 146
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 5 67

Dogfennau

1 Canlyniadau


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.