Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0419
Enw
Flintshire County Council
Cyfeiriad
County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA, GB
Ffôn
+44 1352701814
Ffacs
Cod NUTS
UKL23
Ebost
procurement@denbighshire.gov.uk
URL Gwefan
https://www.flintshire.gov.uk
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

2 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS  School Catering Service for Hawarden High School" 14 Mehefin 2024 14 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Dynamic Purchasing System for the Provision of Passenger Transport Services 31 Mawrth 2026 17 Mai 2023

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

338 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Ysgol Uwchradd Elfed – Disodli gorchuddion to i Do AB 30 Mai 2024 16 Mai 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  STAR survey tender for all tenants in FCC area 2024 29 Ebrill 2024 08 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Family Floating Support Services 07 Mai 2024 28 Mawrth 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  LED Lighting Upgrades at 4 no. Primary Schools 18 Mawrth 2024 16 Chwefror 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Laboratori - Dadansoddiad Samplyd 15 Mawrth 2024 15 Chwefror 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Torri Ymylon 2024 11 Mawrth 2024 12 Chwefror 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Depo Alltami a Diogelwch HRC Greenfield 01 Mawrth 2024 31 Ionawr 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS  Mental Health Support Services (Adults) 13 Chwefror 2024 12 Ionawr 2024
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Provision of IT Health Check for Flintshire County Council 15 Ionawr 2024 21 Rhagfyr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Complex Needs Supported Housing for people aged 25+ 05 Mawrth 2024 20 Rhagfyr 2023
  • ...

CY 1 CY 34

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 10 228
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 9 184
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 1 52
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 6 46

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.