Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA20656
Enw
Liverpool City Council
Cyfeiriad
Corporate Procurement Service, Municipal Buildings Dale St, Liverpool, L1 6BW, UK
Ffôn
N/a
Ffacs
Cod NUTS
Ebost
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

3 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Highways Planned Works Framework 20 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Healthy Weight Services 16 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Delivery of Highway Term Maintenance Contracts 10 Chwefror 2024

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

179 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Delivery of Highway Maintenance 08 Ebrill 2024 08 Mawrth 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Mainstay access gateway, advice and support team 01 Ebrill 2024 02 Mawrth 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Coroner Removal Services for Liverpool and the Wirral 25 Mawrth 2024 24 Chwefror 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Therapeutic service to reduce the impact of poor parental mental health 06 Mawrth 2024 08 Chwefror 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Vehicle Maintenance Services 05 Mawrth 2024 27 Ionawr 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Community Infection Prevention Control (IPC) 22 Ionawr 2024 14 Rhagfyr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  City Wide Dressing & Large Format Framework 2024 22 Ionawr 2024 13 Rhagfyr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Waterfront Strategy 12 Ionawr 2024 03 Rhagfyr 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  UKSPF Place Based Business Support: Specialist Advisor Framework 05 Ionawr 2024 28 Tachwedd 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Public Analyst 11 Rhagfyr 2023 11 Tachwedd 2023
  • ...

CY 1 CY 18

Hysbysiadau dyfarnu contractau

147 Canlyniadau
  • ...

CY 1 CY 15

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 0 0
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 0 0
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 12 134
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 14 116

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.