Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA83469
Enw
ENVIRONMENT AGENCY (Defra Network eTendering Portal)
Cyfeiriad
17 Nobel House, London, SW1P 3JR, UK
Ffôn
N/a
Ffacs
Cod NUTS
Ebost
URL Gwefan
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
-
Cyfeiriad
-
Ffôn
-
Ffacs
-
Ebost
-

Disgrifiad

-

Pwrcasu

-

Gwybodaeth arall

-

Hysbysiadau contract cyfredol

4 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  PM2.5 Site Establishment – Project Delivery 13 Mai 2024 12 Ebrill 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Supply of Gases to the Air Quality Monitoring Network 10 Mai 2024 29 Mawrth 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Updating our water benefit model (NWEBS) – phase three 03 Mai 2024 26 Mawrth 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Commercial Vehicles Servicing, Inspection, Maintenance and Repair (SIMAR) 07 Mai 2024 15 Mawrth 2024

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

24 Canlyniadau

CY 1 CY 3

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 0
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 0 0
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 0 0
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 11 26
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 19 26

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.