Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Cyflymu Cymru 2

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddod â gwasanaeth band eang cyflym a dibynadwy i bob man yng Nghymru.

Mae'n rhaglen gyfredol, 'Cyflymu Cymru', wrthi'n datblygu seilwaith band eang cyflym iawn ledled y wlad. Bydd y rhaglen hon, sy'n dod â band eang cyflym iawn i ardaloedd lle na fyddai’r gwasanaeth ar gael fel arall, yn dod i ben ym mis Mehefin 2017. Mae mwy o waith eto i'w wneud i gyrraedd yr ychydig fannau yng Nghymru lle nad yw’r gwasanaeth hwn ar gael ac rydym yn bwriadu gwneud rhagor o waith i fynd i'r afael â hynny. Yn amodol ar gytundeb terfynol ar gyllid, disgwylir i ymarfer caffael ar gyfer y gwaith hwnnw ddechrau yn ystod ail chwarter 2017.

Cynhaliwyd Diwrnod Gwybodaeth i'r Farchnad yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr 2016 ac mae sleidiau'r cyflwyniadau a Chrynodeb o'r Sesiwn Holi ac Ateb i'w gweld drwy glicio ar y ddolen isod. Er mwyn gweld pa fannau cymwys posibl a ddylai gael eu cynnwys mewn unrhyw ymarfer caffael dilynol, dechreuodd Adolygiad o'r Farchnad Agored ym mis Ionawr 2017.

Mae'r tîm yn awyddus i glywed oddi wrth bob parti/rhanddeiliaid sydd â diddordeb mewn helpu i lywio a pharatoi’r ymarfer caffael arfaethedig. Os oes gennych unrhyw syniadau / awgrymiadau neu os hoffech gyfarfod â'r tîm wyneb yn wyneb, cysylltwch â CyflymuCymru2.SuperfastCymru2@wales.gsi.gov.uk

I weld yr adnoddau sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn, ewch i: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=13620

Bydd yr adnoddau yn y ddolen hon yn cael eu diweddaru'n aml, felly cofiwch gyfeirio'n ôl atynt yn rheolaidd.

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
24/03/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
Video Case Studies
Rhif Cyfeirnod: MAR361318
Cyhoeddwyd Gan: Serco Regional Services Ltd T/A Serco Enterprise
Dyddiad Cau: 16-Apr-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
11/02/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
Telemarketing
Rhif Cyfeirnod: FEB358738
Cyhoeddwyd Gan: Serco Regional Services Ltd T/A Serco Enterprise
Dyddiad Cau: 08-Mar-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio