Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TrC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Mae rhaglen waith Core Valley Lines (CVL) yn rhan sylweddol o brosiect Metro De Cymru gyda chyllideb drawsnewid o £738m (gan gynnwys cyfraniad o £136m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) sy'n cwmpasu sbectrwm eang o waith o fath rheilffyrdd, i wella ac adnewyddu asedau presennol.

Bydd Amey Infrastructure Wales, fel Rheolwr Seilwaith CVL, yn gyfrifol am reoli dyluniad, datblygiad a darpariaeth y buddsoddiad i drawsnewid y CVL, a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 - Darparu depo rheilffordd newydd yn Ffynnon Taf i hyfforddi a gweithredu'r rhwydwaith.
 - Adnewyddu gorsafoedd i wella profiad teithwyr.
 - Ymestyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd.
 - Trydaneiddio swm sylweddol o'r rhwydwaith rheilffyrdd i leihau amser teithio a chaniatáu defnyddio cerbydau metro newydd.
 - Adnewyddu / uwchraddio traciau yn ôl y gofyn.

Mae gan TrC weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran o'r gwaith yn cael ei dendro a'i ddyfarnu'n gystadleuol i gwmnïau mawr a busnesau bach neu ganolig eu maint.

Lle na fydd gwaith yn cael ei hunan-gyflawni gan y Rheolwr Seilwaith na'n Partneriaid Cyflenwi Seilwaith (CDU), byddant yn cynorthwyo TrC i ymgymryd ag ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chaffael cyflenwyr i ddarparu cytundebau cyflenwyr cadarn a theg sy'n adlewyrchu gwerthoedd TrC, gyda chontractau sy'n deillio o hynny rhwng TrC a'r cyflenwr.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd posibl ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd y Cymoedd, cyfeiriwch at y dolenni canlynol:-

Amey Rail Limited: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Siemens Mobility Ltd: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Balfour Beatty Rail: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Alun Griffiths Contractors: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

BAM Nuttal Ltd: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
01/10/21
Hysbysiad o is-gontract 
Transport for Wales Core Valley Lines - Camera Equipment
Rhif Cyfeirnod: OCT374890
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 08-Oct-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
24/09/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Steel work
Rhif Cyfeirnod: SEP374208
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 01-Oct-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
22/09/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Pre cast concrete
Rhif Cyfeirnod: SEP374082
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 01-Oct-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
18/08/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Embankment Widening
Rhif Cyfeirnod: AUG370302
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 17-Sep-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
09/08/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Treforest Station piling
Rhif Cyfeirnod: AUG369069
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 16-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
05/08/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Design work for slope stability
Rhif Cyfeirnod: AUG368894
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 10-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
05/08/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Park Road Parapet
Rhif Cyfeirnod: AUG368891
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 12-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
05/08/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
GRP Parapet Installation
Rhif Cyfeirnod: AUG368890
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 12-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
29/07/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Canal Feeder Bridge Topographical Survey
Rhif Cyfeirnod: JUL368158
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 05-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
29/07/21
Hysbysiad o is-gontract Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
TAM CAR Concrete Module Base (CVL-00099)
Rhif Cyfeirnod: JUL368036
Cyhoeddwyd Gan: Balfour Beatty Rail
Dyddiad Cau: 06-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
28/07/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Crane Devils footbridge Demo
Rhif Cyfeirnod: JUL368020
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 04-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
28/07/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
RRV Crane Devils Demo
Rhif Cyfeirnod: JUL367864
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 28-Jul-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
26/07/21
Hysbysiad o is-gontract Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Steel Plates
Rhif Cyfeirnod: JUL367702
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
26/07/21
Hysbysiad o is-gontract Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Barriers
Rhif Cyfeirnod: JUL367701
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
23/07/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Stations - M&E and Telecoms
Rhif Cyfeirnod: JUL367518
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 30-Jul-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
23/07/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Civils - Stations
Rhif Cyfeirnod: JUL367391
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 30-Jul-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
23/07/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Ground Investigations CTL
Rhif Cyfeirnod: JUL367390
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 28-Jul-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
19/07/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Core Valley Lines OLE - Logistics
Rhif Cyfeirnod: JUL366889
Cyhoeddwyd Gan: Amey Rail Limited
Dyddiad Cau: 26-Jul-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
12/07/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Piling subcontract to support civils installation of steel platforms
Rhif Cyfeirnod: JUL366126
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 01-Aug-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
26/03/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Fabrication and design of steel structures for the Rail Infrastructure (Lineside equipment support)
Rhif Cyfeirnod: MAR361481
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
07/01/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Signalling Design Support Works
Rhif Cyfeirnod: JAN356673
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 25-Mar-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol