Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Trafnidiaeth Cymru

Cwmni dielw a berchnogir yn llawn ac a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru ydym ni.
Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth integredig drawsnewidiol yng Nghymru, gan ddarparu trafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer pawb.
Rydym ar hyn o bryd yn cynllunio a chynnal prosiect gaffael ar gyfer Gwasanaeth Rheilffordd nesaf Cymru a’r Gororau a’r Metro ar ran Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni:
Trafnidiaeth Cymru
Ty Southgate,
Wood Street,
Caerdydd,
CF10 1EW

E-bost: contact@transportfor.wales   

Dilynwch ni ar Twitter: @transport_wales 

I gael rhagor o wybodaeth amdanom gweler y dudalen ganlynol: http://gov.wales/topics/transport/transport-for-wales/?lang=cy

I weld ein holl hysbysiadau caffael: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi ar hyn o bryd yn canlyn arni â gwaith i benodi Partneriaid Cyflawni Seilwaith (IDP)

Mae Hysbysiad Dangosol Cyfnodol a gyhoeddwyd ar wefan GwerthwchiGymru yn ymwneud â Chyfleoedd Dylunio ac Adeiladu ar ffurf Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) sy’n deillio o’r rhaglen Metro a gellir ei weld yma: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/show/search_view.aspx?ID=JUL145212

Mae’r gofyniad yn cynnwys:
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw cyflenwad trydan
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw prosiectau gwaith sifil
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw addasiadau i’r rheilffordd barhaol

Bydd cyfleoedd pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen prosiectau hon.

Mae arloesi’n fater allweddol ac yn unol â Strategaeth Arloesi Llywodraeth Cymru rydym yn annog cyflenwyr i gysylltu â syniadau arloesol sydd ar gael trwy Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd ac Innovate UK.

Ceir rhagor o wybodaeth yma:
Bwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd: http://www.rssb.co.uk/Library/research-development-and-innovation/rail-technical-strategy-solutions-catalogue.pdf
Innovate UK: https://www.sell2wales.gov.wales/Guides/Guide_Download.aspx?id=13680

Cliciwch yma am gyflwyniadau o’r digwyddiad chodi ymwybyddiaeth Gwasanaethau Rheilffyrdd a Datblygiad Metro  a gynhelwyd ar  22 Mawrth yn Llanelwy: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=14040

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
06/05/19
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Transport for Wales - North Wales Regional Transport Modelling
Rhif Cyfeirnod: MAY293760
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 11-Jun-19
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice
21/02/19
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales – Mobile Network Data provision for transport model OD matrices
Rhif Cyfeirnod: FEB285229
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 22-Mar-19
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice
11/02/19
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Transport for Wales - SW&Mid Wales Regional Transport Modelling
Rhif Cyfeirnod: FEB283864
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 19-Mar-19
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice
31/01/19
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales - Asbestos Strip at Garth Estate, Taffs Well
Rhif Cyfeirnod: JAN282538
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 27-Feb-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
06/12/18
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
Transport for Wales - Wales Regional Transport Modelling
Rhif Cyfeirnod: DEC276778
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice