Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Mae Trafnidiaeth I Gymru wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TfW yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.
Ar ran Gweinidogion Cymru, mae TiG wedi caffael Keolis Amey Wales Cymru Limited (KAWCL) (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) i ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd ar gyfer prosiect Metro De Cymru. Y weledigaeth yw darparu gwasanaeth sy'n wirioneddol 'troi a dod', gyda gwell integreiddio â dulliau eraill o drafnidiaeth, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg. Bydd teithwyr yn gallu symud yn hawdd ar draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru gyda gwell capasiti, gwell ansawdd a gwell gwybodaeth i deithwyr.
Mae rhaglen waith Llinellau Craidd y Cymoedd (LlCyC) yn ffurfio rhan sylweddol o brosiect Metro De Cymru gyda chyllideb drawsnewid £ 738m (gan gynnwys cyfraniad o £ 136m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) sy'n cwmpasu sbectrwm eang o waith math rheilffordd, i wella ac adnewyddu asedau presennol. Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau fydd yn gyfrifol am reoli dyluniad, datblygiad a chyflenwad y buddsoddiad i drawsnewid y LlCyC, a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

Darparu depo rheilffyrdd newydd yn Ffynnon Taf i stablu a chynnal trennau a gweithredu'r rhwydwaith
Adnewyddu gorsafoedd i wella profiad teithwyr
Estyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd
Trydaneiddio swm sylweddol o'r rhwydwaith rheilffyrdd i leihau amser teithio a chaniatáu defnyddio cerbydau metro newydd.
Adnewyddu / uwchraddio traciau yn ôl yr angen.
Mae gan KeolisAmey (y cyd-berchnogion menter ar gyfer Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) brofiad helaeth o gyflwyno gwaith tebyg trwy weithredu a chynnal Rheilffordd Ysgafn Docklands (Llundain) a Metrolink (Manceinion).
Mae telerau'r Cytundeb Grant sydd ar waith rhwng Gweinidogion Cymru a Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd, yn caniatáu elfen o hunan-gyflwyno'r gwaith trawsnewid LlCyC. Fodd bynnag, mae gan TC weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran sylweddol o'r gwaith yn cael ei dendro'n gystadleuol a'i ddyfarnu i gwmnïau mawr a busnesau bach neu ganolig (BBaCh). Pan na fydd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd yn cyflawni gwaith eu hunain, byddant yn cynorthwyo TC i ymgymryd ag ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chaffael cyflenwyr i gyflwyno cytundebau cyflenwyr cadarn a theg sy'n adlewyrchu gwerthoedd TC, gyda chytundebau dilynol rhwng TC a'r cyflenwr.
Am wybodaeth ynghylch cyfleoedd posibl ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd y Cwm, cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:

https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204  

Trafnidiaeth Cymru
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
26/03/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Fabrication and design of steel structures for the Rail Infrastructure (Lineside equipment support)
Rhif Cyfeirnod: MAR361481
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
04/03/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Demolition of footbridge
Rhif Cyfeirnod: MAR359947
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 19-Mar-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
19/02/21
Hysbysiad o is-gontract Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
PWay Technical Delivery Consulting
Rhif Cyfeirnod: FEB359239
Cyhoeddwyd Gan: Balfour Beatty Rail
Dyddiad Cau: 01-Mar-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
17/02/21
Hysbysiad o is-gontract Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
TAM & CAR Package - Commissioning
Rhif Cyfeirnod: FEB359051
Cyhoeddwyd Gan: Balfour Beatty Rail
Dyddiad Cau: 01-Apr-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
04/02/21
Hysbysiad o is-gontract Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
TAM & CAR Package - Heavy Lift & Haulage
Rhif Cyfeirnod: FEB358314
Cyhoeddwyd Gan: Balfour Beatty Rail
Dyddiad Cau: 25-Feb-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
21/01/21
Hysbysiad o is-gontract Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - removal / treatment of invasive species
Rhif Cyfeirnod: JAN357498
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 27-Jan-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
15/01/21
Hysbysiad o is-gontract Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
Tamper & Crew (CVL-00064)
Rhif Cyfeirnod: JAN357116
Cyhoeddwyd Gan: Balfour Beatty Rail
Dyddiad Cau: 01-Feb-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
07/01/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Signalling Design Support Works
Rhif Cyfeirnod: JAN356673
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 25-Mar-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
03/09/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Supply of Telecomms and Network Equipment for Rail Infrastructure
Rhif Cyfeirnod: SEP343952
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
10/06/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Rail Operator Training Requirements
Rhif Cyfeirnod: JUN336009
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 13-Oct-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
06/05/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Supply of Site Accommodation
Rhif Cyfeirnod: MAY333278
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 16-Jun-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
06/05/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Supply of signalling equipment & rail materials to the rail infrastructure
Rhif Cyfeirnod: MAY333276
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 28-Sep-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
01/05/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
E&P Subcontracted works to support signalling delivery on CVL project
Rhif Cyfeirnod: MAY332847
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 25-Nov-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol