Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Mae Trafnidiaeth I Gymru wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TfW yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.
Ar ran Gweinidogion Cymru, mae TiG wedi caffael Keolis Amey Wales Cymru Limited (KAWCL) (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) i ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd ar gyfer prosiect Metro De Cymru. Y weledigaeth yw darparu gwasanaeth sy'n wirioneddol 'troi a dod', gyda gwell integreiddio â dulliau eraill o drafnidiaeth, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg. Bydd teithwyr yn gallu symud yn hawdd ar draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru gyda gwell capasiti, gwell ansawdd a gwell gwybodaeth i deithwyr.
Mae rhaglen waith Llinellau Craidd y Cymoedd (LlCyC) yn ffurfio rhan sylweddol o brosiect Metro De Cymru gyda chyllideb drawsnewid £ 738m (gan gynnwys cyfraniad o £ 136m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) sy'n cwmpasu sbectrwm eang o waith math rheilffordd, i wella ac adnewyddu asedau presennol. Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau fydd yn gyfrifol am reoli dyluniad, datblygiad a chyflenwad y buddsoddiad i drawsnewid y LlCyC, a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

Darparu depo rheilffyrdd newydd yn Ffynnon Taf i stablu a chynnal trennau a gweithredu'r rhwydwaith
Adnewyddu gorsafoedd i wella profiad teithwyr
Estyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd
Trydaneiddio swm sylweddol o'r rhwydwaith rheilffyrdd i leihau amser teithio a chaniatáu defnyddio cerbydau metro newydd.
Adnewyddu / uwchraddio traciau yn ôl yr angen.
Mae gan KeolisAmey (y cyd-berchnogion menter ar gyfer Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) brofiad helaeth o gyflwyno gwaith tebyg trwy weithredu a chynnal Rheilffordd Ysgafn Docklands (Llundain) a Metrolink (Manceinion).
Mae telerau'r Cytundeb Grant sydd ar waith rhwng Gweinidogion Cymru a Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd, yn caniatáu elfen o hunan-gyflwyno'r gwaith trawsnewid LlCyC. Fodd bynnag, mae gan TC weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran sylweddol o'r gwaith yn cael ei dendro'n gystadleuol a'i ddyfarnu i gwmnïau mawr a busnesau bach neu ganolig (BBaCh). Pan na fydd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd yn cyflawni gwaith eu hunain, byddant yn cynorthwyo TC i ymgymryd ag ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chaffael cyflenwyr i gyflwyno cytundebau cyflenwyr cadarn a theg sy'n adlewyrchu gwerthoedd TC, gyda chytundebau dilynol rhwng TC a'r cyflenwr.
Am wybodaeth ynghylch cyfleoedd posibl ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd y Cwm, cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:

https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204  

Trafnidiaeth Cymru
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
15/10/20
Hysbysiad o is-gontract 
Transport for Wales Core Valley Lines - Construction materials
Rhif Cyfeirnod: OCT347865
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Nov-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
15/10/20
Hysbysiad o is-gontract 
Transport for Wales Core Valley Lines - Construction Plant and Equipment Hire
Rhif Cyfeirnod: OCT347864
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Nov-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
15/10/20
Hysbysiad o is-gontract 
Transport for Wales Core Valley Lines - Construction Labour Resource
Rhif Cyfeirnod: OCT347863
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Nov-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
15/10/20
Hysbysiad o is-gontract 
Transport for Wales Core Valley Lines - Construction site welfare facilities
Rhif Cyfeirnod: OCT347862
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Nov-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
15/10/20
Hysbysiad o is-gontract 
Transport for Wales Core Valley Lines - Construction site office supplies
Rhif Cyfeirnod: OCT347860
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Nov-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
15/10/20
Hysbysiad o is-gontract 
Transport for Wales Core Valley Lines - Temporary pedestrian barrier
Rhif Cyfeirnod: OCT347861
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Nov-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
09/09/20
Hysbysiad o is-gontract Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
CVL stations (R2P)
Rhif Cyfeirnod: SEP344348
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 23-Sep-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
03/09/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Supply of Telecomms and Network Equipment for Rail Infrastructure
Rhif Cyfeirnod: SEP343952
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
03/08/20
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Taff's Well ICC - Building works inc stud walling, dry lining, suspended ceilings
Rhif Cyfeirnod: AUG340812
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 24-Aug-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
27/07/20
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Taff's Well ICC - Supply and installation of flooring
Rhif Cyfeirnod: JUL340244
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 20-Aug-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
24/07/20
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Taff's Well ICC - Supply and installation of door sets
Rhif Cyfeirnod: JUL340242
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 14-Aug-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
24/07/20
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Taff's Well ICC - Formwork, reinforcement, concrete works
Rhif Cyfeirnod: JUL340135
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 07-Aug-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
23/07/20
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Taff's Well rail ICC access road - Fencing
Rhif Cyfeirnod: JUL339950
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 07-Aug-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
21/07/20
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Taff's Well rail ICC access road - Precast concrete
Rhif Cyfeirnod: JUL339837
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 28-Jul-20
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
10/06/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Rail Operator Training Requirements
Rhif Cyfeirnod: JUN336009
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 13-Oct-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
06/05/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Supply of Site Accommodation
Rhif Cyfeirnod: MAY333278
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 16-Jun-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
06/05/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Supply of signalling equipment & rail materials to the rail infrastructure
Rhif Cyfeirnod: MAY333276
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 28-Sep-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
01/05/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
E&P Subcontracted works to support signalling delivery on CVL project
Rhif Cyfeirnod: MAY332847
Cyhoeddwyd Gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
09/03/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
TfW Real Time Passenger Information Equipment and Services - Supplier Engagement Meetings
Rhif Cyfeirnod: MAR328252
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice
06/01/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
Development of rapid Electric Vehicle (EV) charging infrastructure throughout Wales
Rhif Cyfeirnod: JAN321369
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice