This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Policy. Accept Cookies

Kier Construction

Mae  Kier Group CCC yn grŵp  adeiladu, gwasanaethau ac eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladu a pheirianneg sifil, gwasanaethau cymorth, datblygu eiddo masnachol, ariannu strwythuredig eiddo a thai  preifat a fforddiadwy.

Mae ein swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdydd ac Abertawe yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr adeiladu ledled Cymru, gyda hyblygrwydd ac arbenigedd i gyflawni prosiectau o holl werthoedd a sectorau  gan gynnwys  rhaglenni gwaith mân sy’n  cael eu darparu drwy fframwaith SCAPE.

Yn dilyn llwyddiant sylweddol ar fframweithiau contractwyr rhanbarthol De orllewin Cymru a De-ddwyrain Cymru,  rydym yn llwyddo i gyflwyno nifer o gynlluniau proffil uchel yn y rhanbarth.
 Mae prosiectau cyfredol yn cynnwys pencadlys S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin, cam 1 o chwarter arloesi Abertawe newydd gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant ac yr adeilad IMPACT yng Nghampws  Gwyddoniaeth ac Arloesi Bae  Prifysgol Abertawe.

 Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o ddarparu nifer o ysgolion, gan gynnwys ysgol gynradd Ysgol Carreg Hir yng Nghastell-nedd Port Talbot, Ysgol Gyfun Croesyceiliog ac Ysgol Gynradd Penygarn, ill dau wedi'u lleoli ym Mwrdeistref Tor-faen, ac Ysgol Gyfun Treorci yn Rhondda Cynon Taf.

Mae cyflawni’n  lleol ar gyfer y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn golygu  ychwanegu gwerth drwy ddarparu cyflogaeth a gwerth chymdeithasol, a chan fod y rhan fwyaf o wariant ein cleientiaid yn parhau o fewn y cymunedau lle rydym yn gweithio, byd hyn yn hwb sylweddol i'r economi leol.

Mae Kier yn gweithredu cadwyn gyflenwi sydd a  diwylliant busnes rhagweithiol, agored ac felly bydd yn cyd-fynd â'n dilwylliant ni. Rydym yn ymdrechu gyda'i gilydd i wella perfformiad; ac rydym yn gweithio dro ar ôl tro mewn ysbryd o gydweithrediad, ymddiriedaeth a pharch. Mae'r dull hwn yn gweithio er budd pawb, gan gynnwys y rhai o ein cleientiaid, drwy effeithlonrwydd gweithredol, gwaith tîm a chyfathrebu gwell.

Er mwyn parhau a chryfhau'r fformiwla lwyddiannus uchod yr ydym bob amser yn edrych i ddiwallu a thrafod cyfleoedd gyda BBaChau newydd a dangos manteision y gellir ei fforddio i'ch cwmni drwy gofrestru ar gyfer y gadwyn gyflenwi.

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
28/08/18
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Croesyceiliog School - Partitions, Ceilings & Plastering
Rhif Cyfeirnod: AUG265225
Cyhoeddwyd Gan: Kier
Dyddiad Cau: 14-Sep-18
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio