Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Kier Construction

Mae  Kier Group CCC yn grŵp  adeiladu, gwasanaethau ac eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladu a pheirianneg sifil, gwasanaethau cymorth, datblygu eiddo masnachol, ariannu strwythuredig eiddo a thai  preifat a fforddiadwy.

Mae ein swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdydd ac Abertawe yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr adeiladu ledled Cymru, gyda hyblygrwydd ac arbenigedd i gyflawni prosiectau o holl werthoedd a sectorau  gan gynnwys  rhaglenni gwaith mân sy’n  cael eu darparu drwy fframwaith SCAPE.

Yn dilyn llwyddiant sylweddol ar fframweithiau contractwyr rhanbarthol De orllewin Cymru a De-ddwyrain Cymru,  rydym yn llwyddo i gyflwyno nifer o gynlluniau proffil uchel yn y rhanbarth.
 Mae prosiectau cyfredol yn cynnwys pencadlys S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin, cam 1 o chwarter arloesi Abertawe newydd gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant ac yr adeilad IMPACT yng Nghampws  Gwyddoniaeth ac Arloesi Bae  Prifysgol Abertawe.

 Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o ddarparu nifer o ysgolion, gan gynnwys ysgol gynradd Ysgol Carreg Hir yng Nghastell-nedd Port Talbot, Ysgol Gyfun Croesyceiliog ac Ysgol Gynradd Penygarn, ill dau wedi'u lleoli ym Mwrdeistref Tor-faen, ac Ysgol Gyfun Treorci yn Rhondda Cynon Taf.

Mae cyflawni’n  lleol ar gyfer y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn golygu  ychwanegu gwerth drwy ddarparu cyflogaeth a gwerth chymdeithasol, a chan fod y rhan fwyaf o wariant ein cleientiaid yn parhau o fewn y cymunedau lle rydym yn gweithio, byd hyn yn hwb sylweddol i'r economi leol.

Mae Kier yn gweithredu cadwyn gyflenwi sydd a  diwylliant busnes rhagweithiol, agored ac felly bydd yn cyd-fynd â'n dilwylliant ni. Rydym yn ymdrechu gyda'i gilydd i wella perfformiad; ac rydym yn gweithio dro ar ôl tro mewn ysbryd o gydweithrediad, ymddiriedaeth a pharch. Mae'r dull hwn yn gweithio er budd pawb, gan gynnwys y rhai o ein cleientiaid, drwy effeithlonrwydd gweithredol, gwaith tîm a chyfathrebu gwell.

Er mwyn parhau a chryfhau'r fformiwla lwyddiannus uchod yr ydym bob amser yn edrych i ddiwallu a thrafod cyfleoedd gyda BBaChau newydd a dangos manteision y gellir ei fforddio i'ch cwmni drwy gofrestru ar gyfer y gadwyn gyflenwi.

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.