Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Mae Keolis Amey Wales Cymru Ltd (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel gweithredwr a Partner datblygu ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru &Gororau  drwy gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract). Gweithrediadau Keolis Amey cyfyngedig (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau rheilffyrdd) yw’r cwmni gweithredu trenau wedi’i redeg gan KAWCL, gyda’r ffocws ar gyflawni'r agweddau gweithredol ar y cytundeb grant

Mae Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau rheilffyrdd yn ymrwymedig i weithredu y masnachfraint teithwyr rheilffyrdd Cymru a'r Gororau,   gan ddarparu teithiau diogel i filiynau o deithwyr bob blwyddyn.  Tra rydym yn gweithio tuag at ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf mewn rheilffyrdd trwm, yr ydym yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod ein gwasanaethau ategol a chymorth contract yn lleihau eu heffaith amgylcheddol a sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl
O dan delerau'r Cytundeb Grant, mae Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd yn darparu'r canlynol:

1. Gweithredwr Trenau: Darparu gwasanaethau fel y Cwmni Gweithredu Trenau (TOC) ar gyfer yr holl wasanaethau rheilffordd ar  draws holl rwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.
2. Rheolwr Seilwaith Rheilffyrdd: Gweithredu fel Rheolwr Seilwaith (ee sy'n gyfrifol am sefydlu a chynnal seilwaith rheilffyrdd) ar gyfer rheilffyrdd Core Valley Line (CVL) (y cyfrifoldeb o drosglwyddo o Network Rail i Wasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru).
3. Darparu gwelliannau i rwydwaith Cymru a Thrawsffiniol: Darparu tua £ 150m o raglen gwaith cyfalaf ar gyfer gwelliannau i orsafoedd mewn 196 o orsafoedd ledled Cymru, gan gynnwys gorsafoedd newydd posibl yn Ystad Trefforest a Gabalfa. Mae'r rhaglen yn cynnwys uwchraddio a gwella i:
Cyfleusterau'r orsaf, gan gynnwys ystafelloedd aros, cysgodfannau, toiledau, sgriniau gwybodaeth i gwsmeriaid, sgriniau gwybodaeth ddigidol a TCC wedi'i fonitro
Cyfleusterau manwerthu gorsafoedd
Hygyrchedd
parcio ceir
mannau cymunedol
peiriannau tocynnau, offer tocynnaumart a phyrth newydd
storio beiciau
Cynlluniau celf a gwyrdd
Mae gan Trafnidiaeth Cymru weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac annog a chreu cyfleoedd i gyflenwyr lleol, busnesau bach a chanolig a mentrau trydydd sector. Felly, bydd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd yn ymgysylltu â chyflenwyr o bob maint wrth ddarparu'r gwasanaethau o dan y Cytundeb Grant.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd posibl gyda Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd, cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:
https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204

Trafnidiaeth Cymru
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
23/09/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Short Formation Reporting
Rhif Cyfeirnod: SEP345725
Cyhoeddwyd Gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cau: 27-Oct-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
31/10/19
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Station deep cleans
Rhif Cyfeirnod: OCT314316
Cyhoeddwyd Gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
31/10/19
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
specialist to design maps to help improve customer experience
Rhif Cyfeirnod: OCT314315
Cyhoeddwyd Gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol