Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth Cymru

Yr ydym yn gwmni dielw sy'n eiddo llwyr a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bodoli i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono ac yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

I weld ein holl hysbysiadau caffael  

 https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

Bydd cyfleoedd pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen prosiect hon.

Dogfen Piblinellau: Adnoddau Tudalen y Prosiect

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
11/04/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Crane Requirements Devils Footbridge
Rhif Cyfeirnod: APR394664
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 19-Apr-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
11/04/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Temporary Works for Treherbert Station
Rhif Cyfeirnod: APR394652
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 21-Apr-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
08/04/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Bored Piling Requirements Taffs Well Station
Rhif Cyfeirnod: APR394398
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 20-Apr-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
28/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
De-Vegetation Works along the THT Line
Rhif Cyfeirnod: MAR393176
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 05-Apr-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
28/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Precast Elements Treherbert Station
Rhif Cyfeirnod: MAR393161
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 08-Apr-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
28/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Steel Procurement Footbridge and Lifts - Treforest and Taffs Well Stations
Rhif Cyfeirnod: MAR393155
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 08-Apr-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
23/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Fencing RRAP and Compound - Porth
Rhif Cyfeirnod: MAR392565
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 25-Mar-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
21/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Foundation Subcontractors - Taffs Well Station
Rhif Cyfeirnod: MAR392408
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 08-Apr-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
21/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
CTL Stations - Waun Gron Works Package
Rhif Cyfeirnod: MAR392398
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 25-Mar-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
14/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Precast Concrete - Devils Footbridge - Core Valley Lines
Rhif Cyfeirnod: MAR391643
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 23-Mar-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
10/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Foundation Subcontractors - Treforest Station
Rhif Cyfeirnod: MAR391351
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 15-Mar-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
09/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Tresel Concrete Foundations - Devils Footbridge
Rhif Cyfeirnod: MAR391052
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 25-Mar-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
08/03/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
TVAR Land Area - Buildings that require demolishing
Rhif Cyfeirnod: MAR391024
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 18-Mar-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
22/02/22
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Earthing and Bonding
Rhif Cyfeirnod: FEB389362
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 31-Mar-22
Math o Ddogfen: SF02 Hysbysiad Contract
16/02/22
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. 
TfW - C000632.00 - Driver Training in Customer Service and Experience
Rhif Cyfeirnod: FEB388859
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 30-Mar-22
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
14/02/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Bridge Fabrication
Rhif Cyfeirnod: FEB388586
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 18-Feb-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
11/02/22
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
sheet piling package for Aberdare Rail Station Embankment Widening
Rhif Cyfeirnod: FEB388257
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 25-Feb-22
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
06/09/21
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS 
Transport for Wales Rail Limited - Stations and Minor Works Framework
Rhif Cyfeirnod: SEP372391
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales Rail Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)