Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth Cymru

Yr ydym yn gwmni dielw sy'n eiddo llwyr a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bodoli i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono ac yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

I weld ein holl hysbysiadau caffael  

 https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

Bydd cyfleoedd pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen prosiect hon.

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
22/10/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Temporary Works along the Aberdare Line
Rhif Cyfeirnod: OCT377318
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 29-Oct-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio
10/09/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Provision of Specialist Professional Services – Building Futures Project
Rhif Cyfeirnod: SEP372949
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 27-Sep-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
06/09/21
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS 
Transport for Wales Rail Limited - Stations and Minor Works Framework
Rhif Cyfeirnod: SEP372391
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales Rail Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
26/08/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Provision of Specialist Ex-Military Personnel Permanent Recruitment and Positive Action Services
Rhif Cyfeirnod: AUG371262
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 30-Sep-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
25/08/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
ITT: itt_89574 - Provision of Reinstatement & Fencing Works - Llanwern
Rhif Cyfeirnod: AUG371239
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 23-Sep-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
20/08/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. 
TfW - Menus for Mark IV Services
Rhif Cyfeirnod: AUG370715
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 10-Sep-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
13/08/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Provision of Maintenance & Fencing Works, Waltwood
Rhif Cyfeirnod: AUG369780
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 10-Sep-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
03/08/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. 
TfW - Domain Management
Rhif Cyfeirnod: AUG368688
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 26-Aug-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
29/07/21
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. 
TfW - Mid Valleys Link Development Study Brief
Rhif Cyfeirnod: JUL368030
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 19-Aug-21
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
26/07/21
Hysbysiad o is-gontract Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Fencing
Rhif Cyfeirnod: JUL367695
Cyhoeddwyd Gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cau: 06-Aug-21
Math o Ddogfen: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
16/07/21
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS)
Rhif Cyfeirnod: JUL366714
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 16-Aug-21
Math o Ddogfen: SF02 Hysbysiad Contract
07/04/21
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE 
Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification
Rhif Cyfeirnod: APR362009
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 08-Aug-21
Math o Ddogfen: SF02 Hysbysiad Contract