Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth Cymru

Cwmni dielw a berchnogir yn llawn ac a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru ydym ni.
Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth integredig drawsnewidiol yng Nghymru, gan ddarparu trafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer pawb.
Rydym ar hyn o bryd yn cynllunio a chynnal prosiect gaffael ar gyfer Gwasanaeth Rheilffordd nesaf Cymru a’r Gororau a’r Metro ar ran Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni:
Trafnidiaeth Cymru
Ty Southgate,
Wood Street,
Caerdydd,
CF10 1EW

E-bost: contact@transportfor.wales

Dilynwch ni ar Twitter: @transport_wales

I gael rhagor o wybodaeth amdanom gweler y dudalen ganlynol: http://gov.wales/topics/transport/transport-for-wales/?lang=cy
I weld ein holl hysbysiadau caffael: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

 
Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi ar hyn o bryd yn canlyn arni â gwaith i benodi Partneriaid Cyflawni Seilwaith (IDP)

Mae Hysbysiad Dangosol Cyfnodol a gyhoeddwyd ar wefan GwerthwchiGymru yn ymwneud â Chyfleoedd Dylunio ac Adeiladu ar ffurf Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) sy’n deillio o’r rhaglen Metro a gellir ei weld yma: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/show/search_view.aspx?ID=JUL145212

Mae’r gofyniad yn cynnwys:
– Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw cyflenwad trydan
– Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw prosiectau gwaith sifil
– Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw addasiadau i’r rheilffordd barhaol

Bydd cyfleoedd pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen prosiectau hon.

Mae arloesi’n fater allweddol ac yn unol â Strategaeth Arloesi Llywodraeth Cymru rydym yn annog cyflenwyr i gysylltu â syniadau arloesol sydd ar gael trwy Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd ac Innovate UK.

Ceir rhagor o wybodaeth yma:
Bwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd: Rail technical strategy solutions catalogue.pdf

Innovate UK: Innovate UK Guide

Cliciwch yma am gyflwyniadau o'r digwyddiad chodi ymwybyddiaeth Gwasanaethau Rheilffyrdd a Datblygiad Metro a gynhelwyd ar 22 Mawrth yn Llanelwy: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=14040

Trafnidiaeth i Gymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
19/10/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
Transport for Wales - Consultancy Panels
Rhif Cyfeirnod: OCT348177
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF03 Contract award notice - successful supplier(s)
19/10/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. 
Depreciated Replacement Cost Valuation
Rhif Cyfeirnod: OCT348176
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 20-Oct-20
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice
14/10/20
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. 
TfW - Primary Sponsor of Personal Track Safety Competence
Rhif Cyfeirnod: OCT347729
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 06-Nov-20
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
12/10/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. 
Brand Guardianship
Rhif Cyfeirnod: OCT347417
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 20-Nov-20
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice
12/10/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Virtual Proprietary Customer Panel and Associated Services
Rhif Cyfeirnod: OCT347415
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 13-Nov-20
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice
01/10/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Contact Centre Services for TfW
Rhif Cyfeirnod: OCT346598
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 04-Nov-20
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice
24/09/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Core Valley Lines (CVL) Material Supply Framework for Railway Overhead Line electrification
Rhif Cyfeirnod: SEP345914
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice
27/08/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Depreciated Replacement Cost Valuation
Rhif Cyfeirnod: AUG343291
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice - used for reducing timelimits
03/08/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Transport for Wales Virtual Proprietary Customer Panel
Rhif Cyfeirnod: AUG340802
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice
09/03/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
TfW Real Time Passenger Information Equipment and Services - Supplier Engagement Meetings
Rhif Cyfeirnod: MAR328252
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice
10/02/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
Design consultancy for office space and supply of furniture & associated services - Supplier Engagement Day
Rhif Cyfeirnod: FEB324806
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice
10/02/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
A465 Sections 5 & 6 Authority Site Representative Team - Supplier Engagement Day
Rhif Cyfeirnod: FEB324803
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice
06/01/20
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd 
Development of rapid Electric Vehicle (EV) charging infrastructure throughout Wales
Rhif Cyfeirnod: JAN321369
Cyhoeddwyd Gan: Transport for Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice