Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dwr Cymru

Dwr Cymru Cyfyngedig (DCC) yn marchnata  fel  Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) yw'r cwmni rheoledig sy'n darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i dros 3 miliwn o bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn ogystal â rhai rhannau cyfagos o Loegr. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn eiddo i Glas Cymru, cwmni daliannol “nid er elw”. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gwasanaethu 1.4 miliwn o gartrefi a busnesau. Mae CSDd yn codi incwm o dros £ 450m yn flynyddol o gyflenwad dŵr, carthffosiaeth a gwasanaethau elifiant masnach.

Mae DCC yn gweithredu 67 o gronfeydd cronni, 66 o weithfeydd trin dŵr ac yn cyflenwi 828 miliwn litr o ddŵr bob dydd ar gyfartaledd drwy rwydwaith o 27,000km o brif bibellau dŵr, gan gynnwys 728 o orsafoedd pwmpio a 645 o gronfeydd gwasanaeth. Mae CSDd hefyd yn casglu dŵr gwastraff (a draenio wyneb) trwy rwydwaith o fwy na 30,000km o garthffosydd, gan ymgorffori 1,861 o orsafoedd pwmpio carthion a 3,201 o orlifoedd carthffosydd cyfun. Mae'n cael ei drin mewn 836 o weithfeydd trin dŵr gwastraff wedi'u lleoli wrth ymyl afonydd ac ar hyd arfordir Cymru.

Prif gyfrifoldeb CSDd yw gweithredu, cynnal ac uwchraddio'r rhwydwaith mawr hwn o asedau i sicrhau cyflenwad dŵr yfed diogel a dibynadwy ac i ddelio'n effeithiol â dŵr gwastraff er mwyn diogelu'r amgylchedd.


Am fanylion yr eiconau a ddefnyddir, gweler Esbonio'r eiconau.

Dim cofnodion wedi'u canfod

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.