Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Bouygues UK - Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Mae Bouygues UK yn canolbwyntio ar sectorau lle mae mewn sefyllfa arbennig o dda i ychwanegu gwerth drwy ei arbenigedd, ei sgiliau a'i brofiad technegol, gan ddefnyddio talentau'r Grŵp Bouygues byd-eang ehangach lle bo hynny'n berthnasol.

Rydym yn fusnes arloesol gyda gweithlu amrywiol sy'n sail i'r ffordd rydym yn ymdrin â'n portffolio prosiect helaeth. Credwn mewn rhannu gwybodaeth, mabwysiadu arferion gorau a chroesawu syniadau newydd i sicrhau ein bod yn cyflawni prosiectau o'r ansawdd uchaf yn gyson i'n cleientiaid.

Drwy ddefnyddio treftadaeth a chefnogaeth Grŵp Bouygues, sy'n gweithredu mewn dros 90 o wledydd, ein harbenigedd lleol a chanolbwyntio ar ddarpariaeth ddeallus, gystadleuol, wedi'u gefeillio ag adnoddau, cyrhaeddiad a chefnogaeth ein rhiant gwmni sy'n rhoi mantais i Bouygues UK, gan gyflawni gwaith gydag angerdd, dawn ac arloesedd.

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae adeilad newydd gwerth £34.7 miliwn ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre, yn y Barri, wedi cael caniatâd cynllunio.
Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen fuddsoddi ysgolion cyngor y Fro a Llywodraeth Cymru yn yr 21ain ganrif a fydd hefyd yn darparu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Whitmore ac yn ehangu i Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, ymhlith prosiectau eraill yn y Fro.

Bydd y gwaith yn cynnwys adeilad ysgol modern tri llawr, mannau perfformiad a chyfleusterau chwaraeon rhagorol gan gynnwys neuadd chwaraeon pedwar llys, cae llifddor hoci pob tywydd, pedwar llys gemau a chaeau pêl-droed a rygbi glaswelltog

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.