Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (Cymru) Llywodraeth Cymru

Mae’r Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn drefniant cydweithredu rhwng 68 o bartneriaid sy’n cynnwys 26 o ddarparwyr tai cymdeithasol. Mae cyllid wedi’i ddyfarnu iddo gan Lywodraeth Cymru, ac ar y dechrau bydd yn golygu bod dros 1,700 o gartrefi ledled Cymru yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon. Caiff hynny ei gyflawni drwy gyfuno gwelliannau i adeiladwaith cartrefi; technolegau carbon isel a di-garbon (megis paneli solar, batris storio ynni, a phympiau gwres); a systemau rheoli gweithredol parhaus sy’n ddeallus.
Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi clustnodi £50 miliwn arall i ddatgarboneiddio cartrefi ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon – bydd angen i bob cartref ledled Cymru a’r DU fod yn rhan o brosiect ôl-osod er mwyn bod yn ddi-garbon erbyn 2050. 
Mae’r Fframwaith Systemau Prynu Deinamig hwn wedi’i ddatblygu er mwyn darparu dull caffael a fydd yn galluogi awdurdodau lleol, landlordiaid cymdeithasol a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus i gael gafael ar gyflenwyr arbenigol a fydd yn gallu cyflawni gwaith ôl-osod, fel bod cartrefi ac adeiladau cyhoeddus yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu defnyddio’r fframwaith hwn o Systemau Prynu Deinamig ar gyfer gwaith cysylltiedig arall.
Gallwch gael gwybod mwy am y Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yma:


Am fanylion yr eiconau a ddefnyddir, gweler Esbonio'r eiconau.

Dim cofnodion wedi'u canfod

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.