Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (Cymru) Llywodraeth Cymru

Mae’r Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn drefniant cydweithredu rhwng 68 o bartneriaid sy’n cynnwys 26 o ddarparwyr tai cymdeithasol. Mae cyllid wedi’i ddyfarnu iddo gan Lywodraeth Cymru, ac ar y dechrau bydd yn golygu bod dros 1,700 o gartrefi ledled Cymru yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon. Caiff hynny ei gyflawni drwy gyfuno gwelliannau i adeiladwaith cartrefi; technolegau carbon isel a di-garbon (megis paneli solar, batris storio ynni, a phympiau gwres); a systemau rheoli gweithredol parhaus sy’n ddeallus.
Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi clustnodi £50 miliwn arall i ddatgarboneiddio cartrefi ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon – bydd angen i bob cartref ledled Cymru a’r DU fod yn rhan o brosiect ôl-osod er mwyn bod yn ddi-garbon erbyn 2050. 
Mae’r Fframwaith Systemau Prynu Deinamig hwn wedi’i ddatblygu er mwyn darparu dull caffael a fydd yn galluogi awdurdodau lleol, landlordiaid cymdeithasol a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus i gael gafael ar gyflenwyr arbenigol a fydd yn gallu cyflawni gwaith ôl-osod, fel bod cartrefi ac adeiladau cyhoeddus yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu defnyddio’r fframwaith hwn o Systemau Prynu Deinamig ar gyfer gwaith cysylltiedig arall.
Gallwch gael gwybod mwy am y Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yma:

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.