Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Bouygues UK - Prosiect Hwb

Bouygues UK yw'r cynigydd a ffefrir ar gyfer prosiect Hwb, sy'n brosiect cydweithredol rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD). 

Bydd y cynllun pan fydd wedi'i gwblhau yn creu canolfan 'o'r radd flaenaf' a fydd yn dod â gwasanaethau iechyd, lles a diwylliannol ynghyd o dan yr un to, wedi'u lleoli yn hen siop Debenhams yng nghanol y dref.

Bydd yr Hwb yn ofod cyhoeddus a fydd yn hyrwyddo gofal iechyd a lles ataliol. Bydd yn cynnwys cymorth cyflogaeth a chyfleoedd dysgu gydol oes, campfa, yn ogystal â chartrefi rhai o gasgliadau amgueddfa'r sir mewn man hamdden, diwylliant ac arddangosfa o'r radd flaenaf. 

Unwaith y bydd yn agored i'r cyhoedd, disgwylir iddo gynyddu nifer yr ymwelwyr a gyrru cadernid economaidd i ganol y dref. 

Yr Hwb newydd hwn fydd y cyntaf o'i fath yn Sir Gaerfyrddin. Bydd yr Hwb hwn yn annog mwy o bobl i ganol y dref drwy ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o dan yr un to.

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.