Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

Lansiwyd Rhaglen Ôl-ffitio Optimeiddiedig yn 2020 yn rhaglen gan y Llywodraeth sy'n mynd i'r afael â datgarboneiddio yn y sector tai. Ynghyd â chyfrannu at yr her sero net, mae'r ORP hefyd yn sicrhau gwell canlyniadau cymdeithasol, economaidd a lles i denantiaid a chymunedau. Mynd i'r afael â materion cynhesrwydd fforddiadwy drwy ddarparu cartrefi sy'n fwy effeithlon o ran ynni a/neu'n rhatach i'w rhedeg. Harneisio cyfleoedd i ddarparu swyddi, hyfforddiant sgiliau, a datblygu diwydiant lleol, gan gofleidio egwyddorion yr economi sylfaenol.

Cynnydd i'r dyddiad Awst 2023:
 - 43 o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn ymgysylltu â blwyddyn un o ORP 3 gyda thua £54 miliwn o gyllid a'i dderbyn.
 - Mae pob fersiwn o'r rhaglen wedi effeithio'n uniongyrchol ar tua 13,000 o adeiladau hyd yma, gan ddefnyddio tua £120 miliwn o gyllid.
 - Dyrannwyd £70 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon gyda £70 miliwn arall ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol yn dangos ymrwymiad materol a hirdymor. Mae TrustMark (gan gynnwys lletya) a PAS 2035 yn chwarae rhan allweddol. 

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio | LLYW.CYMRU

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.