Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

Lansiwyd Rhaglen Ôl-ffitio Optimeiddiedig yn 2020 yn rhaglen gan y Llywodraeth sy'n mynd i'r afael â datgarboneiddio yn y sector tai. Ynghyd â chyfrannu at yr her sero net, mae'r ORP hefyd yn sicrhau gwell canlyniadau cymdeithasol, economaidd a lles i denantiaid a chymunedau. Mynd i'r afael â materion cynhesrwydd fforddiadwy drwy ddarparu cartrefi sy'n fwy effeithlon o ran ynni a/neu'n rhatach i'w rhedeg. Harneisio cyfleoedd i ddarparu swyddi, hyfforddiant sgiliau, a datblygu diwydiant lleol, gan gofleidio egwyddorion yr economi sylfaenol.

Cynnydd i'r dyddiad Awst 2023:
 - 43 o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn ymgysylltu â blwyddyn un o ORP 3 gyda thua £54 miliwn o gyllid a'i dderbyn.
 - Mae pob fersiwn o'r rhaglen wedi effeithio'n uniongyrchol ar tua 13,000 o adeiladau hyd yma, gan ddefnyddio tua £120 miliwn o gyllid.
 - Dyrannwyd £70 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon gyda £70 miliwn arall ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol yn dangos ymrwymiad materol a hirdymor. Mae TrustMark (gan gynnwys lletya) a PAS 2035 yn chwarae rhan allweddol. 

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio | LLYW.CYMRU

Dangosfwrdd Contractwr Ôl-osod Cymru


Am fanylion yr eiconau a ddefnyddir, gweler Esbonio'r eiconau.

Dim cofnodion wedi'u canfod

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.