Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Llywodraeth Cymru Gwaredu Tir Tai

Mae Gweinidogion Cymru wedi sefydlu Is-adran Tir Llywodraeth Cymru i ychwanegu graddfa a chyflymder at ddarparu mwy o gartrefi a lleoedd sydd wedi'u dylunio'n dda, cynaliadwy a fforddiadwy.  Mae'r Is-adran Tir yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i sicrhau datblygiad enghreifftiol ar ei safleoedd tai.  Lle bo'n briodol, mae hyn yn cynnwys gwaredu safleoedd i bartneriaid cyflawni y mae eu cynigion yn cyd-fynd â safonau uchel y Gweinidog, gan symud ar hyd y llwybr at fyw sero net.

Mae'r dudalen hon yn darparu dolenni i safleoedd tai Llywodraeth Cymru, y gwahoddir cynigion o'r farchnad ar eu cyfer.

Safleoedd 

Tir yn Fferm Cosmeston

Cysylltwch â cosmestonqueries@savills.com

Adnoddau: Llywodraeth Cymru Gwaredu Tir Tai 

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
30/11/23
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Residential Development Opportunity – Upper Cosmeston Farm, Lavernock Road, Vale of Glamorgan
Rhif Cyfeirnod: NOV459008
Cyhoeddwyd Gan: Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol