Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Morlyn Llanw Bae Abertawe

Ar gapasiti gosodedig o 320MW, Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd y datblygiad ynni morol mwyaf yn y byd. Fel prosiect seilwaith gwerth £1biliwn, bydd ganddo allbwn o 495GWh cwbl ragweladwy bob blwyddyn o drydan gwyrdd a glân a bydd yn pweru dros 155,000 o gartrefi am 120 o flynyddoedd - mae hynny tua 11% o drydan domestig Cymru. Rhestrir cyfleoedd i gymryd rhan isod.

 

Ychwanegwch "Swansea Bay Tidal Lagoon" i'ch proffil hysbysu os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost o bob hysbysiad a gyhoeddir ar gyfer y prosiect hwn.

 

I weld y newyddion diweddaraf am Tidal Lagoon Power ewch i

http://www.tidallagoonpower.com/news/

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.