Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan

Ym mis Chwefror 2016 cadarnhaodd Aston Martin fod Sain Tathan ym Morgannwg wedi cael ei ddewis fel lleoliad ei ail gyfleuster gweithgynhyrchu.

Rhagwelir y caiff hyd at 750 o swyddi newydd eu creu yn Sain Tathan rhwng nawr a 2020. Ar draws y gadwyn gyflenwi a busnesau lleol, mae'n debygol y caiff 3,000 o swyddi pellach eu creu o ganlyniad uniongyrchol i'r buddsoddiadau hyn.

Bydd y cyfleuster Aston Martin newydd yn Sain Tathan, a fydd yn ymestyn dros tua 90 erw, yn addasu rhai o'r cyfleusterau a ddefnyddir ar hyn o bryd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn at ddibenion newydd. Gan ganolbwyntio ar drawsnewid y tri 'uwch awyrendy' presennol yn Sain Tathan, bwriedir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2017 gyda'r nod o gynhyrchu cerbydau yn llawn erbyn 2020.

Sain Tathan fydd yr unig gyfleuster cynhyrchu ar gyfer cerbyd nodweddion cymysg Aston Martin newydd. Dangoswyd cerbyd nodweddion cymysg cysyniadol o'r enw 'DBX' yn gyntaf yn gynnar yn 2015 gan ddangos bwriad a chyfeiriad y cwmni ar gyfer y rhan lewyrchus hon o ben uchaf y farchnad.

Rhestrir cyfleoedd i gymryd rhan isod.

Ychwanegwch "Prosiectau GwerthwchiGymru > Aston Martin – Cyfleuster Sain Tathan" at eich proffil hysbysiadau os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am yr holl hysbysiadau sy'n cael eu cyhoeddi ar gyfer y prosiect hwn.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch efo Graham Palmer – Rheolwr Prosiect Cyfleusterau - Ffôn: +44 (0) 1926  692824  E-bost:  graham.palmer@astonmartin.com

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
23/06/2017
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Fuel Delivery System for the DBX Manufacturing Facility
Rhif Cyfeirnod: JUN203950
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 14-Jul-17
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
15/06/2017
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
Wind Noise Test for Sports Cars and SUVs
Rhif Cyfeirnod: JUN202891
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 28-Jun-17
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
05/04/2017
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
St Athan Data Centre Fit-Out
Rhif Cyfeirnod: APR193641
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
30/03/2017
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
AML SUV BIW/TUBS Facility
Rhif Cyfeirnod: MAR192733
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
16/03/2017
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Local Training Providers
Rhif Cyfeirnod: MAR190849
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol
21/11/2016
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. 
AML Phase 2 Site Conversion to commence April 2017
Rhif Cyfeirnod: NOV169174
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol