Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan

Ym mis Chwefror 2016 cadarnhaodd Aston Martin fod Sain Tathan ym Morgannwg wedi cael ei ddewis fel lleoliad ei ail gyfleuster gweithgynhyrchu.

Rhagwelir y caiff hyd at 750 o swyddi newydd eu creu yn Sain Tathan rhwng nawr a 2020. Ar draws y gadwyn gyflenwi a busnesau lleol, mae'n debygol y caiff 3,000 o swyddi pellach eu creu o ganlyniad uniongyrchol i'r buddsoddiadau hyn.

Bydd y cyfleuster Aston Martin newydd yn Sain Tathan, a fydd yn ymestyn dros tua 90 erw, yn addasu rhai o'r cyfleusterau a ddefnyddir ar hyn o bryd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn at ddibenion newydd. Gan ganolbwyntio ar drawsnewid y tri 'uwch awyrendy' presennol yn Sain Tathan, bwriedir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2017 gyda'r nod o gynhyrchu cerbydau yn llawn erbyn 2020.

Sain Tathan fydd yr unig gyfleuster cynhyrchu ar gyfer cerbyd nodweddion cymysg Aston Martin newydd. Dangoswyd cerbyd nodweddion cymysg cysyniadol o'r enw 'DBX' yn gyntaf yn gynnar yn 2015 gan ddangos bwriad a chyfeiriad y cwmni ar gyfer y rhan lewyrchus hon o ben uchaf y farchnad.

Rhestrir cyfleoedd i gymryd rhan isod.

Ychwanegwch "Prosiectau GwerthwchiGymru > Aston Martin – Cyfleuster Sain Tathan" at eich proffil hysbysiadau os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am yr holl hysbysiadau sy'n cael eu cyhoeddi ar gyfer y prosiect hwn.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch efo Graham Palmer – Rheolwr Prosiect Cyfleusterau - Ffôn: +44 (0) 1926  692824  E-bost:  graham.palmer@astonmartin.com

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
22/10/18
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
St. Athan Ice Gritting and Snow Clearance Service
Rhif Cyfeirnod: OCT271418
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/10/18
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
St. Athan Ice Gritting and Snow Clearance Service
Rhif Cyfeirnod: OCT270825
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/10/18
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
St. Athan - Supply & Installation of Vehicle Lifts
Rhif Cyfeirnod: OCT270824
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
16/10/18
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
AML Catering Contract
Rhif Cyfeirnod: OCT270808
Cyhoeddwyd Gan: Aston Martin Lagonda Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract