Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

COM.GDCG2324/08. Pecyn Adnoddau Cwrs ‘Croeso i’r Gymraeg’, Sector Iechyd a Gofal

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 22 Rhagfyr 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 22 Rhagfyr 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-137578
Cyhoeddwyd gan:
University of Wales Trinity Saint David
ID Awudurdod:
AA0343
Dyddiad cyhoeddi:
22 Rhagfyr 2023
Dyddiad Cau:
16 Ionawr 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Y Sector Iechyd a Gofal yw’r sector mwyaf yng Nghymru gyda gweithlu o oddeutu 200,000 o bobl. Mae Llywodraeth Cymru, drwy’r strategaeth Mwy na Geiriau, wedi gosod targed i bob aelod o staff y sector fod â ‘Lefel Cwrteisi’ o Gymraeg erbyn 2027. Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (YGDCG) yn arwain ar y gwaith o greu adnoddau fydd yn cynorthwyo’r sector i gyrraedd y targed hwn. Rydym yn awyddus i gomisiynu cwmni neu unigolyn i ddarparu adnoddau digidol a ffisegol ar gyfer y pecyn (manylion llawn isod). Mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i gyflawni’r gofynion yn llwyddiannus.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies, Procurement Manager

+44 1267676767


http://www.uwtsd.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Gwefan Sell2Wales Website
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
UK

Heledd Jones


heledd.jones@dysgucymraeg.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

COM.GDCG2324/08. Pecyn Adnoddau Cwrs ‘Croeso i’r Gymraeg’, Sector Iechyd a Gofal

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Y Sector Iechyd a Gofal yw’r sector mwyaf yng Nghymru gyda gweithlu o oddeutu 200,000 o bobl. Mae Llywodraeth Cymru, drwy’r strategaeth Mwy na Geiriau, wedi gosod targed i bob aelod o staff y sector fod â ‘Lefel Cwrteisi’ o Gymraeg erbyn 2027. Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (YGDCG) yn arwain ar y gwaith o greu adnoddau fydd yn cynorthwyo’r sector i gyrraedd y targed hwn. Rydym yn awyddus i gomisiynu cwmni neu unigolyn i ddarparu adnoddau digidol a ffisegol ar gyfer y pecyn (manylion llawn isod). Mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i gyflawni’r gofynion yn llwyddiannus.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=137580 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

COM.GDCG2324/08

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 01 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   19 - 01 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:137580)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 12 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
heledd.jones@dysgucymraeg.cymru

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx50.16 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx16.67 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.