Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Training for SAFFA warranted officers FWA 2024 - 2028

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 25 Ionawr 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 11 Ebrill 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-138395
Cyhoeddwyd gan:
Natural Resources Wales
ID Awudurdod:
AA0110
Dyddiad cyhoeddi:
25 Ionawr 2024
Dyddiad Cau:
10 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae CNC angen fframwaith fel y gallwn drefnu’r sesiynau gloywi blynyddol ar gyfer swyddogion gwarantedig SAFFA (Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw). Bydd angen i’r fframwaith hefyd gael darpariaeth ar gyfer y cwrs hyfforddi llawn, sy’n angenrheidiol ar gyfer unrhyw recriwtiaid newydd i CNC. Mae swyddogion angen gwarant Deddf Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw 1975 i wneud gwaith Gorfodi Pysgodfeydd Effaith Uchel. Felly bydd angen i’r fframwaith gwmpasu Datrys Gwrthdaro ar 2 lefel: • ar gyfer staff sy'n gweithio tuag at Warant Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw (SAFFA) lawn • neu sy'n bwriadu cynnal eu gwarant.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road,

Cardiff

CF24 0TP

UK

Hannah Koziel

+44 3000653000


http://naturalresourceswales.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road,

Cardiff

CF24 0TP

UK


+44 3000653000


http://naturalresourceswales.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road,

Cardiff

CF24 0TP

UK


+44 3000653000


http://naturalresourceswales.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Training for SAFFA warranted officers FWA 2024 - 2028

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae CNC angen fframwaith fel y gallwn drefnu’r sesiynau gloywi blynyddol ar gyfer swyddogion gwarantedig SAFFA (Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw). Bydd angen i’r fframwaith hefyd gael darpariaeth ar gyfer y cwrs hyfforddi llawn, sy’n angenrheidiol ar gyfer unrhyw recriwtiaid newydd i CNC. Mae swyddogion angen gwarant Deddf Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw 1975 i wneud gwaith Gorfodi Pysgodfeydd Effaith Uchel. Felly bydd angen i’r fframwaith gwmpasu Datrys Gwrthdaro ar 2 lefel:

• ar gyfer staff sy'n gweithio tuag at Warant Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw (SAFFA) lawn

• neu sy'n bwriadu cynnal eu gwarant.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=138396

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80500000 Training services
80511000 Staff training services
80531200 Technical training services
80550000 Safety training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

107923

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     22 - 02 - 2024  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   18 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN EXPRESSION OF INTEREST/COMPLETING THE Invitation To Tender (ITT).

1. Tenderers should register on the eTendering portal https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2. Once registered, suppliers must express their interest as follows:

a. Login to the etendering portal.

b. On the Dashboard go to area for PQQs/ITTs open to all suppliers.

c. Click on the number next to ITT

d. Click on the down arrow next to filter box and select ITT Descriptions

e. In operator box select “contains” and in the value box type title of contract or reference number and click on search

f. Click on 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left-hand side of the page.

3. Once you have expressed your interest, the ITT will move to 'My ITTs', where you can download and where you can construct your reply as instructed.

4. For any support in submitting your expression of interest, please contact the eTendering helpdesk on 08003684852 or at help@bravosolution.co.uk

(WA Ref:138396)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 01 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80511000 Gwasanaethau hyfforddi staff Gwasanaethau cludo teithwyr ar ffyrdd at ddibenion arbennig
80550000 Gwasanaethau hyfforddiant diogelwch Gwasanaethau hyfforddi
80531200 Gwasanaethau hyfforddiant technegol Gwasanaethau hyfforddiant diwydiannol a thechnegol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
11/04/2024 09:17
Notice Cancelled
This notice has been cancelled. The original deadline date of 22/02/2024 is no longer applicable.

Unfortunately NRW are terminating this tender. NRWs intention is to re-tender this in the coming weeks.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.