Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Managed Service for the Provision of Agency Staff
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 17/04/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The NPS on behalf of the Welsh public sector
has established a collaborative framework
agreement for the supply of Temporary Agency
Staff.Key areas will include but are not
limited to:- Corporate- Social Care- Technical,
Admin and Professional Staff- Education, Teaching
Staff, Non Teaching and Support staff for schools-
Specialist Police- ICT- Health - Non Medical-
Interim Managers.
CPV: 79620000.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Neil Thomas

+44 3007900170

npspeopleservices&utilities@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The National Procurement Service is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public sector, which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for all public sector organisations in Wales. The current list of organisations signed up to using the National Procurement Service can be found at: http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en This list may be subject to change if further organisations sign up to use the NPS, or if any of these organisations are replaced during the life of the agreement. In addition, the agreement will be available for use by All Schools and Educational Establishments, Town and Community Councils, Housing Associations and Voluntary Organisations within the City and County Boundaries of Wales. Welsh Public Sector organisations that are not named above, but sign up to the NPS during the term of the agreement will be allowed to use the Agreement as NPS members.

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Managed Service for the Provision of Agency Staff

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

22
Ie

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Across Wales


UKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â chytundeb fframwaith

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

II.1.4)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

The NPS on behalf of the Welsh public sector

has established a collaborative framework

agreement for the supply of Temporary Agency

Staff.Key areas will include but are not

limited to:- Corporate- Social Care- Technical,

Admin and Professional Staff- Education, Teaching

Staff, Non Teaching and Support staff for schools-

Specialist Police- ICT- Health - Non Medical-

Interim Managers.

II.1.5)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

79620000

II.1.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Na

II.2)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

II.2.1)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

  225000000.00     GBP      

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o weithdrefn

IV.1.1)

Math o weithdrefn

IV.2)

Meini prawf dyfarnu

IV.2.1)

Meini prawf dyfarnu

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Technical:Supply Chain Management, Performance & Operational Delivery 240
Technical: Account Management 110
Technical: Policy (includes Core Community Benefits) 50
Commercial: Price 600

IV.2.2)

Defnyddiwyd arwerthiant electronig

Na

IV0.3)

Gwybodaeth weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod ffeil a roddwyd gan yr awdurdod contractio

NPS-PSU-0010-14

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract


2014/S 136-244314   18 - 07 - 2014


2014/S 234-412141   04 - 12 - 2014

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

Adran V: Dyfarnu contract

Lot 1 Master Vendor (MV) Service Provider for Corporate Staff

1

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  26 - 03 - 2015

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

6

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Hays Specialist Recruitment Ltd

1st Floor, 5 Callaghan Square,

Cardiff

CF10 5BT

UK

joel.armitt@hays.com


www.hays.co.uk

V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

Lot 1 Master Vendor (MV) Service Provider for Corporate Staff

1

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  26 - 03 - 2015

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

6

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Pertemps Recruitment Partnership Ltd

36 College Green,

Bristol,

BS1 5SA

UK

Jason.hooper@pertemps.co.uk


www.pertemps.co.uk

V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

Lot 1 Master Vendor (MV) Service Provider for Corporate Staff

1

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  26 - 03 - 2015

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

6

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Randstad

Eastgate house, , Newport Road,

Cardiff,

CF24 0SB

UK

Anne.creely@randstad.co.ukV.4)

Gwybodaeth am werth y contract

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

Lot 2 — Neutral Vendor Service Provider for Corporate Staf

2

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  26 - 03 - 2015

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

5

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Comensura Ltd

800 The Boulevard, Capability Green,

Luton

LU1 3BA

UK

jon.milton@comensura.co.uk


www.comensura.co.uk

V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

Lot 2 — Neutral Vendor Service Provider for Corporate Staf

2

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  26 - 03 - 2015

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

5

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


De Poel Managed Services Ltd,

The Old Shippon, Moseley Hall Farm, Chelford Road

Knutsford

WA16 8RB

UK

ptromans@depoel.co.ukV.4)

Gwybodaeth am werth y contract

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

Lot 2 — Neutral Vendor Service Provider for Corporate Staf

2

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  26 - 03 - 2015

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

5

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Matrix Scm

249 Midsummer Boulevard

Milton Keynes

MK9 1EA

UK

Lindsey.norman@matrix-scm.comV.4)

Gwybodaeth am werth y contract

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

Lot 3 — Managed Service Provider for Education (School) Staff

3

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  26 - 03 - 2015

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

5

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


New Directions Education Ltd

Harlech Court, Bute Street

Cardiff

CF10 2FE

UK

gary.williams@new-directions.co.ukV.4)

Gwybodaeth am werth y contract

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

A yw'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd cymunedol?

NaVI.2)

Gwybodaeth Ychwanegol

The Framework Agreement has been awarded for a three year period with an option to extend by up to a further year. The Commencement date for Lot 1 and Lot 2 is 8th April 2015. The commencement date for Lot 3 is 1st August 2015.

The Agreement will not be for any fixed value or quantity. However, for information purposes, the estimated spend of the current framework is approximately 40,000,000 gbp per annum, and total spend on agency workers by the Welsh public sector (bodies included within this arrangement) is anticipated to be between 60,000,000 gbp and 100,000,000 gbp per annum. There is no guarantee of value or volume within the framework, however it is envisaged that the competitiveness of the arrangement will maximise participation.

The Evaluation criteria provided in this Award notice is top level which has then been broken down for each lot.

(WA Ref:25656)

VI.3)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.3.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.3.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.3.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  17 - 04 - 2015

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: npspeopleservices&utilities@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79620000Supply services of personnel including temporary staffRecruitment services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC061071: NPS Managed Service for the provision of Agency Staff
Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/14
Dyddiad Cau: 14/01/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
APR080270: NPS Managed Service for the Provision of Agency Staff
Dyddiad Cyhoeddi: 17/04/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Copyright © GwerthwchiGymru