Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Purchase of Hand Tools and Small Equipment
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 20/04/16
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The NPS on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the purchase of hand tools and small equipment

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road,

Caerphilly

CF83 8WT

UK

gary thomas crewe

+44 3007900170

NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk

http://npswales.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road,

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Gary Thomas Crewe

+44 3007900170

NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk

http://npswales.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Purchase of Hand Tools and Small Equipment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The NPS on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the purchase of hand tools and small equipment

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=44130.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

30192200 Measuring tapes
42651000 Pneumatic hand tools
43132300 Drills
43312100 Planers
43611200 Industrial drill bits
43830000 Power tools
44510000 Tools
44511000 Hand tools
44511100 Spades and shovels
44511110 Spades
44511200 Gardening forks
44511300 Mattocks, picks, hoes, rakes and beach rakes
44511340 Rakes
44511500 Hand saws
44511510 Handsaw blades
44512000 Miscellaneous hand tools
44512100 Chisels
44512800 Screwdrivers
44512900 Drill bits, screwdriver bits and other accessories
44512910 Drill bits
44512920 Screwdriver bits
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  24 - 05 - 2016

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

A supplier Event invitation is being held on 12th May 2016. Please see download document for details

(WA Ref:44130)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

NPS - CFM - Tools Plant & Equipment - Supplier Events Invitation 2016-05-04

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 04 - 2016

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44512100ChiselsMiscellaneous hand tools
44512910Drill bitsMiscellaneous hand tools
44512900Drill bits, screwdriver bits and other accessoriesMiscellaneous hand tools
43132300DrillsOil drilling equipment
44511200Gardening forksHand tools
44511500Hand sawsHand tools
44511000Hand toolsTools
44511510Handsaw bladesHand tools
43611200Industrial drill bitsParts for well-drilling machinery
44511300Mattocks, picks, hoes, rakes and beach rakesHand tools
30192200Measuring tapesOffice supplies
44512000Miscellaneous hand toolsTools
43312100PlanersRoad-surfacing machinery
42651000Pneumatic hand toolsPneumatic or motorised hand tools
43830000Power toolsWorkshop equipment
44511340RakesHand tools
44512920Screwdriver bitsMiscellaneous hand tools
44512800ScrewdriversMiscellaneous hand tools
44511110SpadesHand tools
44511100Spades and shovelsHand tools
44510000ToolsTools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/04/16NPS - CFM - Tools Plant & Equipment - Supplier Events Invitation 2016-05-04supplier event invitation94.67 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru