Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cynllun Dehongli, Dylunio a Datblygu Canolfan Ogwen
Cyhoeddwyd gan: Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad Cyhoeddi: 17/04/19
Dyddiad Cau: 08/05/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Cynhyrchu Cynllun Dehongli, Dylunio a Datblygu ar gyfer Canolfan Ogwen.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Penrhyndeudraeth,

Gwynedd

LL48 6LF

UK

Iwan Jones

+44 1766770274


www.eryri.llyw.cymru

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Penrhyndeudraeth,

Gwynedd

LL48 6LF

UK


+44 1766770274


www.eryri.llyw.cymru

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Penrhyndeudraeth,

Gwynedd

LL48 6LF

UK

Iwan Jones

+44 1766770274


www.eryri.llyw.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cynllun Dehongli, Dylunio a Datblygu Canolfan Ogwen

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Cynhyrchu Cynllun Dehongli, Dylunio a Datblygu ar gyfer Canolfan Ogwen.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=91483 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

92310000 Artistic and literary creation and interpretation services
92521100 Museum-exhibition services
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1 x Cynllun Dehongli, Dylunio a Datblygu ar gyfer y safle

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Gweler briff y prosiect os gwelwch yn dda

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 05 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   20 - 05 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Gweler briff y prosiect os gwelwch yn dda

(WA Ref:91483)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 04 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92310000Artistic and literary creation and interpretation servicesEntertainment services
92521100Museum-exhibition servicesMuseum services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/04/19 Briff Ogwen Brief For the creation of an Interpretation, Design and Development Plan for the Ogwen Centre2.17 MB48

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru