Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: WTG Fleetwide Agreement — 1024
Cyhoeddwyd gan: SSE Generation Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

SSE is proposing to secure a series of framework agreements to access an itemised list of transactional wind turbine support services including but not limited to:

1) Remote monitoring services;

2) Technical support;

3) Reporting;

4) Scheduled servicing;

5) Fault finding and investigations;

6) Major component exchanges;

7) Oil exchanges;

8) Blade inspections and repairs;

9) Lifting equipment maintenance;

10) Parts and consumables;

11) Service kits;

12) Training;

13) Safety and technical documentation;

14) Specialist tooling.

The frameworks will cover a range of technologies and will enable SSE to access services on a transactional basis and will potentially cover a number of wind farms in the Republic of Ireland, Northern Ireland and Great Britain. Tenderers will not necessarily be expected to be able to offer all services listed above for each wind farm or technology however are open to offer those services which they can provide.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

SSE Generation Ltd

02310571

No 1 Forbury Place, 43 Forbury Road

Reading

RG1 3JH

UK

Person cyswllt: Chris Harvey

Ffôn: +44 7826706121

E-bost: christopher.harvey@sse.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.sse.com

I.6) Prif weithgaredd

Trydan

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

WTG Fleetwide Agreement — 1024

II.1.2) Prif god CPV

50530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

SSE is proposing to secure a series of framework agreements to access an itemised list of transactional wind turbine support services including but not limited to:

1) Remote monitoring services;

2) Technical support;

3) Reporting;

4) Scheduled servicing;

5) Fault finding and investigations;

6) Major component exchanges;

7) Oil exchanges;

8) Blade inspections and repairs;

9) Lifting equipment maintenance;

10) Parts and consumables;

11) Service kits;

12) Training;

13) Safety and technical documentation;

14) Specialist tooling.

This will potentially cover a number of wind farms in the Republic of Ireland, Northern Ireland and Great Britain. Bidder will be expected to offer for each site and services they are interested in tendering for.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf:   / Y cynnig uchaf:  

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

31121330

31121320

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

IE

UKM

UKN


Prif safle neu fan cyflawni:

• 5 x wind farms in Northern Ireland;

• 23 x wind farms in Republic of Ireland;

• 16 x wind farms in Great Britain.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

SSE is proposing to secure a series of framework agreements to access an itemised list of transactional wind turbine support services including but not limited to:

1) Remote monitoring services;

2) Technical support;

3) Reporting;

4) Scheduled servicing;

5) Fault finding and investigations;

6) Major component exchanges;

7) Oil exchanges;

8) Blade inspections and repairs;

9) Lifting equipment maintenance;

10) Parts and consumables;

11) Service kits;

12) Training;

13) Safety and technical documentation;

14) Specialist tooling.

The frameworks will cover a range of technologies and will enable SSE to access services on a transactional basis and will potentially cover a number of wind farms in the Republic of Ireland, Northern Ireland and Great Britain. Tenderers will not necessarily be expected to be able to offer all services listed above for each wind farm or technology however are open to offer those services which they can provide.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Bidders will be open to price for those services they can provide.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 069-165843

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: WTG Fleetwide Agreement — 1024

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 2

Teitl: FW - Repair and Maintain — Service and Maintenance Agreements Onshore Wind

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 3

Teitl: FW - Repair and Maintain — Service and Maintenance Agreements Onshore Wind

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 4

Teitl: FW - Repair and Maintain — Service and Maintenance Agreements Onshore Wind

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

SSE Plc

Perth

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

SSE Plc

Perth

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

01/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: christopher.harvey@sse.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50530000Repair and maintenance services of machineryRepair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
31121330Wind turbine generatorsGenerating sets
31121320Wind turbinesGenerating sets

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru