Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Wales Voluntary Sector Income 2021
Cyhoeddwyd gan: Wales Council for Voluntary Action
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: WCVA, its county voluntary council colleagues and other infrastructure organisations are committed to supporting voluntary organisations in Wales to increase their resilience and sustainability. It is recognised that one of the key contributing factors to resilience and sustainability is a diverse mix of income streams.
We currently have limited information about what income streams charities and voluntary organisations in Wales have and utilise. Existing data from the Third Sector Data Hub is out of date and limited to data available on the Charity Commission register of charities. However, of Wales’ estimated 32,000 voluntary organisations, only roughly a quarter of those are registered and therefore represented on the Commission’s register.
WCVA is therefore commissioning this research piece to gain a representative picture of the types and levels of different income streams being utilised by voluntary organisations in Wales.
Further details concerning WCVA’s requirements are contained in Annex 2.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wales Council for Voluntary Action

Baltic House, Mount Stuart Square,

Cardiff Bay

CF10 5FH

UK

Alison Pritchard

+44 2920431700

funding@wcva.cymru

+44 29220431701
http://www.wcva.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Wales Voluntary Sector Income 2021

2.2

Disgrifiad o'r contract

WCVA, its county voluntary council colleagues and other infrastructure organisations are committed to supporting voluntary organisations in Wales to increase their resilience and sustainability. It is recognised that one of the key contributing factors to resilience and sustainability is a diverse mix of income streams.

We currently have limited information about what income streams charities and voluntary organisations in Wales have and utilise. Existing data from the Third Sector Data Hub is out of date and limited to data available on the Charity Commission register of charities. However, of Wales’ estimated 32,000 voluntary organisations, only roughly a quarter of those are registered and therefore represented on the Commission’s register.

WCVA is therefore commissioning this research piece to gain a representative picture of the types and levels of different income streams being utilised by voluntary organisations in Wales.

Further details concerning WCVA’s requirements are contained in Annex 2.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Richard Newton Consulting Ltd

21 Cathedral Road,

Cardiff

CF119HA

UK
richard-newton.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

WCVA/357/01

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  26 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109592)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  06 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: funding@wcva.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB359507: www.sell2wales.gov.wales
Dyddiad Cyhoeddi: 25/02/21
Dyddiad Cau: 22/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Wales Council for Voluntary Action
APR361995: Wales Voluntary Sector Income 2021
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wales Council for Voluntary Action

Copyright © GwerthwchiGymru