Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Repair and Maintenance of Drill Towers and Supply of New Drill Towers
Cyhoeddwyd gan: Mid and West Wales Fire and Rescue Service
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Repair and maintenance of existing drill towers and supply of new drill towers.
CPV: 50000000, 34152000, 45255400, 34152000, 39162200.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mid and West Wales Fire and Rescue Service

Headquarters, Lime Grove Avenue

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Person cyswllt: Helen Rees

Ffôn: +44 3706060699

E-bost: procurement@mawwfire.gov.uk

Ffacs: +44 1267220562

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Service

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Service

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Repair and Maintenance of Drill Towers and Supply of New Drill Towers

Cyfeirnod: MWEU21

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Repair and maintenance of existing drill towers and supply of new drill towers.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 548 300.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Repair and Maintenance of Existing Drill Towers

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34152000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Mid and West Wales Fire and Rescue Service areas

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Repair and maintenance of existing drill towers

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Examples of similar contracts / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Quality control / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Account Management / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Risk Assessments / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Supply of New Drill Towers

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45255400

34152000

39162200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Mid and West Wales Fire and Rescue Service areas

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Purchase of new drill towers

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Examples of similar contracts / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Quality Control / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Account Management / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Risk Assessment / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 238-589551

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Repair and Maintenance of Existing Drill Towers

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Supply of New Drill Towers

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

22/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Crofton Engineering Ltd

Cambridge Road, Linton

Cambridge

CB214NN

UK

Ffôn: +44 1223892138

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 548 300.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:109591)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

06/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45255400Fabrication workConstruction work for the oil and gas industry
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
39162200Training aids and devicesEducational equipment
34152000Training simulatorsSimulators

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC353503: Repair and Maintenance of Drill Towers and Supply of New Drill Towers
Dyddiad Cyhoeddi: 04/12/20
Dyddiad Cau: 11/01/21
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Mid and West Wales Fire and Rescue Service
APR361996: Repair and Maintenance of Drill Towers and Supply of New Drill Towers
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Mid and West Wales Fire and Rescue Service

Copyright © GwerthwchiGymru