Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Quote for Development of Long Covid Educational Videos for an App.
Cyhoeddwyd gan: Swansea University
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau: 16/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: In collaboration with Hywel Dda Health Board, AgorIP is assisting with a Long Covid App and series of informative videos that will be embedded in this application. Therefore, we are looking for a production company that will work with us to develop these public awareness raising films.
Please see attached 'Long Covid public awareness raising films specification' document for further information.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Swansea University

Procurement - VC's Office, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK

Berna Jones, Technology Transfer Manager

+44 1792602779


www.swansea.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Swansea University
UK

Berna Jones, Technology Transfer Manager


b.jones@swansea.ac.uk

www.swansea.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Swansea University
UK

Berna Jones, Technology Transfer Manager


b.jones@swansea.ac.uk

www.swansea.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Quote for Development of Long Covid Educational Videos for an App.

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

In collaboration with Hywel Dda Health Board, AgorIP is assisting with a Long Covid App and series of informative videos that will be embedded in this application. Therefore, we are looking for a production company that will work with us to develop these public awareness raising films.

Please see attached 'Long Covid public awareness raising films specification' document for further information.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109600.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

92111000 Motion picture and video production services
92111260 Information video-tape production
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

This short film should contain following:

- Subtitled into English and Welsh (approx. 4-5 minutes) about Long-COVID with graphic illustration to explain the challenge faced by patients and clinicians,

- What is known about the condition,

- Self-management techniques and options and

- How best to interact with the National Health Service.

The University has a maximum budget for GBP 10,000 for this requirement.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 04 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   23 - 04 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109600)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: WEFO - AGOR IP

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Long Covid public awareness raising films specification Sell2Wales

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
07/04/21 17:54REPLACED FILE: Long Covid public awareness raising films specification Sell2Wales

Additional Information
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: b.jones@swansea.ac.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: b.jones@swansea.ac.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92111260Information video-tape productionMotion picture and video production services
92111000Motion picture and video production servicesMotion picture and video tape production and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
07/04/21 Long Covid public awareness raising films specification Sell2Wales Additional Information369.15 KB41

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
06/04/21Long Covid public awareness raising films specification Sell2WalesAdditional Information15.66 KB

Copyright © GwerthwchiGymru