Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: International educational assessment systems & their involvement of teachers
Cyhoeddwyd gan: Qualifications Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau: 30/04/21
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: To provide an account of how national educational assessment systems involving teacher assessment in schools are designed and the conditions that are in place to support assessment of attainment
We would like, through this piece of work, to reflect on a range of examples of international assessment systems and how they involve teachers in the assessment process. As a regulator of qualifications, our interest is in the summative assessments in each jurisdiction that contribute to qualification or ‘end-of-school’ certification outcomes that are used to decide what a learner can do next, as these best parallel the ‘high stakes’ nature of the uses of qualification results in the UK.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Qualifications Wales

Q2 Building, Pencarn Lane, Imperial Park,

Newport

NP10 8AR

UK

procurement@qualificationswales.org

+44 1633373205


http://www.qualificationswales.org
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Qualifications Wales

Q2 Building, Pencarn Lane, Imperial Park,

Newport

NP10 8AR

UK


+44 1633373205


http://www.qualificationswales.org

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

International educational assessment systems & their involvement of teachers

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

To provide an account of how national educational assessment systems involving teacher assessment in schools are designed and the conditions that are in place to support assessment of attainment

We would like, through this piece of work, to reflect on a range of examples of international assessment systems and how they involve teachers in the assessment process. As a regulator of qualifications, our interest is in the summative assessments in each jurisdiction that contribute to qualification or ‘end-of-school’ certification outcomes that are used to decide what a learner can do next, as these best parallel the ‘high stakes’ nature of the uses of qualification results in the UK.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109596.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
73110000 Research services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

We are aware that a substantial body of research literature on teacher assessment and indeed on assessment systems internationally already exists. However, in this work we are looking for a supplier to draw together the most recent information on how these systems are operating now and, where relevant, if there are planned changes for the future. The history of each assessment system is also relevant in so far as it helps to explain differences in the culture of assessment and the details of the design of the assessment system in each jurisdiction.

When considering this work, we imagined a two-stage method, with the first stage involving picking 10-15 jurisdictions to consider at a high level, then selection of 3-4 jurisdictions for more detailed description using criteria that we would define with the supplier.

We would envisage this work would involve:

a) Identification and analysis of existing literature in relation to the wider list of jurisdictions.

b) Selection of a shortlist of jurisdictions for more detailed description against criteria to be agreed with us.

c) A deeper dive into the available literature on the short-listed jurisdictions.

d) Potentially engagement e.g. via online interviews, with stakeholders within the systems identified to collect additional perspective and check understanding.

We expect potential bidders to review these suggestions as part of the bidding process and make a proposal for the final method. We are open to suggestions for alternative approaches.

We are not expecting the supplier to evaluate the assessment regimes. We want an accurate description of them.

Outputs:

At the first stage an output, such as a spreadsheet and/or a paper, to describe a range of jurisdictions at a high level against criteria to be agreed with us and a list of references from a search of the literature.

At the second stage, a report written to a publishable standard with references relevant to the case studies in the report.

Timescales:

Ideally we would like the work to be completed by the end of July 2021. However, we are open to a longer timescale if this is not regarded as feasible. We are open to approaches such as receiving an early findings report in June with the main report to follow in a longer timescale if July is not regarded as feasible.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

QW212202

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 04 - 2021  Amser   10:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109596)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

QW212202 Invitation to tender final
QW212202 S7 Terms and Conditions for Consultancy (Organisations)
QW212202 S8 Form of tender
QW212202 S9 FOI template
QW212202 S10 Response Form
QW212202 S11 Pricing

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
73110000Research servicesResearch and experimental development services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
06/04/21QW212202 Invitation to tender finalInvitation to tender75.11 KB18
06/04/21QW212202 S7 Terms and Conditions for Consultancy (Organisations)Terms and Conditions of Contract for Consultancy92.00 KB13
06/04/21QW212202 S8 Form of tenderForm of tender31.04 KB14
06/04/21QW212202 S9 FOI templateFOI Pro forma57.00 KB12
06/04/21QW212202 S10 Response FormEvaluation criteria response form32.16 KB14
06/04/21QW212202 S11 PricingPricing schedule22.98 KB16

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru